עובדים רבים במשק הישראלי אינם יודעים מתי בדיוק המעביד צריך לשלם להם? מועד תשלום השכר הינו קריטי עבור עובדים שכירים במשק, אשר מחויבים לתשלומי המחייה השונים: משכנתא, שכירות, חשבונות שוטפים, גני ילדים ועוד…

ולכן במקרים בהם המעביד מתעכב עם תשלום שכרם – העובדים מצויים בבעיה!

  • מתי המועד האחרון לתשלום השכר על פי החוק?

    החוק קובע כי עובדים במשרה מלאה יקבלו בתום חודש העבודה, ולא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר סיום חודש העבודה את שכרם, כלומר עד ה-9 לחודש.

    עובדים המועסקים על בסיס תשלום לפי יומית או שעתית – מועד תשלום שכרם הינו בתום מחצית החודש, אולם גם עבורם היום המאוחר ביותר לתשלום השכר הינו עד ה-9 לחודש.

אני צריך להעביר דיווח שעות לפני קבלת השכר, האם השכר שלי ישולם מאוחר יותר?

אם העובד מגיש את הדיווח עד לחמישה ימים אחרי תום החודש (עד ה-5 לחודש שאחרי) – מועד תשלום השכר המאוחר ביותר יהיה עדיין 9 לחודש.

אם דיווח שעות הנוכחות מוגש מאוחר יותר – מועד תשלום השכר המאוחר ביותר יהיה עד לתשיעי שבחודש אחרי (כלומר במועד תשלום שכר החודש הבא).

התשיעי לחודש יצא יום שבת – האם המעסיק צריך היה לשלם לי בחמישי או שישלם בראשון?

חוק הגנת השכר אינו מתייחס ספציפית למצב בו לא ניתן לבצע את תשלום השכר בפועל בתשיעי לחודש, אולם קובע כי שכר שלא ישולם עד 9 לחודש ישא פיצויי הלנת שכר בריביות גבוהות ביותר. מכאן ניתן להבין כי עדיף למעסיק לשלם לפני התשיעי לחודש, אם הוא חל בשבת או בחג, ולא לעכב את תשלום השכר.

בפסק דין ע"ע 300139/98 דיר אל אסד נ' אסדי נזר, נקבע כי גם אם התשיעי לחודש הוא "יום מנוחה" (כלומר שבת או חג) הוא נספר בתשעת הימים לתשלום השכר!

בהתאם לפסק דין זה, מעביד שיעכב תשלום שכר אם התשיעי לחודש יצא ביום חג או שבת – ייאלץ לשלם פיצויי הלנת שכר.