פיטורים בזמן טיפולי פוריות הם אסורים – ולא משנה אם את עובדת קבועה או זמנית

במסגרת חוקי העבודה מנסה המחוקק להגן על נשים ואנשים במצבים רגישים בחיים ולנסות למנוע את פיטוריהם במצב רגיש במסגרתו ממילא העובדת והעובדת חווים קשיים בחייהם הפרטיים.

אחת ההגנות הוא האיסור על פיטורים בזמן טיפולי פוריות.

נכון, אין זה אומר שעובדת בטיפולי פוריות יכולה לזלזל בעבודה או לגרום נזק למעסיק אולם החוק מחיל על המעסיק חובה לנהוג בה בתום לב וגם אם העובדת חווה קושי או נעדרת בתקופה זו- להקל עליה ולא להקשות.

החוק אוסר על מעסיק לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות, שכן נקודת המוצא היא כי אם עד טיפולי הפוריות לא היו טענות מקצועיות או תפקודיות כנגד העובדת – ראוי שבתקופה זו יתגייס המעסיק ויעמוד שם לצידה.

גם כאן כמו בהריון- מי שעובדת מעל חצי שנה והמעסיק רוצה לקיים הליך של פיטורים בזמן טיפולי פוריות- על המעסיק לקבל היתר מהממונה במשרד הכלכלה.

כלומר אם העסק נסגר, או המחלקה בה העובדת מבצעת את תפקידה נסגרה – הרי שיינתן למעסיק היתר לפיטורים בזמן טיפולי הפוריות שכן המעסיק מוכיח כי בקשתו לפטר את העובדת אינה קשורה לטיפולים.

הממונה על עבודת נשים הוא בעצם מחסום אותו על המעסיק לעבור, ורק לאחריו יוכל המעסיק לבצע אקט של פיטורים בזמן טיפולי פוריות, זאת על מנת להוכיח כי יש בסיס לפיטורי העובדת בטיפולי פוריות, וכי הבסיס הוא אמיתי ולא רק העובדה שהיא תקופה קשה או נעדרת מהעבודה בגין הטיפולים.

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

מה ההגדרה של טיפולי פוריות? ומהם פיטורים בזמן טיפולי פוריות?

חוק עבודת נשים הגדיר את טיפולי הפוריות כסדרה טיפולית הכוללת גם טיפולים להפריה חוץ גופית.

לדברי עו"ד טייץ מקנה החוק ימי מנוחה לעובדת על פי אישורים רפואיים הניתנים לה במסגרת טיפוליה, ונקודת המוצא היא גם גם זריקת הורמונים או אולטראסאונד יכול להוות "טיפול פוריות", כלומר כל אקט רפואי במסגרת תהליך טיפולי פוריות הוא בעצם בהגדרתו בחוק "טיפול".

הרופא הוא הקובע מתי העובדת מתחילה את סדרת הטיפולים , ובמהלכה מותר לעובדת להיעדר מהעבודה (לצורך בדיקות וימי המנוחה הקשורים בהן).

על ימי ההיעדרות מקבלת העובדת תשלום כימי מחלה – וזה לעיתים קרובות ה"טריגר" שמעצבן את המעסיק וגורר רצון לפיטורים בזמן טיפולי פוריות, אותן היעדרויות לצרכי הטיפולים.

העובדת רשאית להיעדר בתשלום מהעבודה, וזאת לצורך ארבע סדרות טיפוליות שונות בשנה.

מעבר להקצאה זו, כל היעדרות נוספת תיעשה בתיאום עם המעסיק – ותינתן לעובדת כחופשה ללא תשלום.

לדברי עו"ד טייץ, החוק הטיל הגבלת פיטורים בזמן טיפולי פוריות – בדומה לנשים בהריון אך במספר שינויים:

 • רק בטיפולים לקראת ילד ראשון ושני
 • ניסיון ללדת ילד שלישי ומעלה לא יקנה לעובדת לזכות בחופשה בתשלום,
 • היעדרות בטיפולים לילד שלישי ומעלה תהיה בתיאום עם המעסיק וזוהי חופשה ללא תשלום

יש לזכור כי מדובר בזכותה של אישה להיות אם, וכי החוק מציע הגנה לעובדת ברצונה להגשים מטרה אנושית זו – ונקודת המוצא היא כי יש להקל על עובדת שעובדת טיפולים אלו ולבוא לקראתה ולא לנקוט כנגדה פיטורים בזמן טיפולי פוריות דווקא בתקופה רגישה כזו.

עוד ייאמר כי נמצא קשר בין הצלחת הטיפול לבין העובדה שלעובדת יש רוגע בעניין הפרנסה, ומקום העבודה שלה בטוח ועל כן החוק נותן הגנה לעובדת.

יש שיגידו כי הגנה זו "אינה הוגנת", שכן המעסיק עלול להיתקל בקשיים כאשר העובדת אינה מגיעה או נעדרת ובכך לא מבצעת את עבודתה, אולם, יש לזכור, כי טרם הטיפול העובדת לא פוטרה מכאן שנתנה את כולה למעסיק ולהצלחת עסקו ולכן גם אם בתקופה זו המעסיק יקבל "פחות תפוקה", הלא אנו מדברים על יחסים של "תן וקח", ולא ראוי שמעסיק ישליך עובדת במצב זה.

מחפשים יותר מידע על עורך דין דיני עבודה? כנסו לקישור הבא

דוגמה לפסיקה

 • נ' שנשכרה על ידי המעסיק לחצי שנה – החלה להיעדר בשנית מעבודתה – בשל סדרת טיפולי פוריות שנייה בה החלה.

לאחר מספר חודשים של היעדרויות חוזרות ונשנות, זימן אותה מעסיקה למשרדו,

המעסיק הסביר לה שתם מועד הפרויקט אליו נשכרה, ושהעסק הקטן שלו, הקורס בשל היעדרויותיה הרבות, לא יוכל לשאת יותר את העסקתה – ועל כן פיטר אותה.

לדברי עו"ד שרון טייץ העוסקת רבות במאבקי נשים בהריון נגד פיטוריהן, פיטורים במהלך טיפולי פוריות הינם אסורים על פי חוק, גם בקרב עובדות זמניות.

אמנם פיטורים שכאלה גוררים סנקציה נמוכה יותר מפיטורי אישה בהריון, אך גם הם חייבים באישורו המוקדם של הממונה על תעסוקת נשים במשרד הכלכלה.

פיטורי עובד בזמן טיפולי פוריות

לכמה זמן את מוגנת מפני פיטורים אם את עוברת טיפול פוריות?

ההגנה ניתנת לשנתיים

ההגנה מפני פיטורים ניתנת לעובדת רק במהלך שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, וזאת במסגרת מקום עבודה אחד. אם העובדת עובדת מקום עבודה, היא זכאית לתקופה חדשה שכזו בת שנתיים.

מה הוא הפיצוי בפיטורים בזמן טיפולי פוריות לעומת פיצוי על פיטורים בהריון?

הפיצוי נמוך יותר במקרה של פיטורים בזמן טיפולי פוריות לעומת פיטורים בהריון ואלו ההבדלים:

בהריון

שכר העובדת עד מועד הלידה + שכר בחופשת לידה

אם העובדת תיפגע בתשלום דמי האבטלה שלה – אלה יחולו על המעסיק

תשלום דמי הלידה ובמלוא זכויותיה הנגזרות מהוותק שלה.

בטיפולי פוריות 

150 ימי עבודה מיום ההיעדרות האחרון בגין טיפולי הפוריות.

אמנם פיצוי לא קטן, אך קטן בהרבה בממדיו מזה שלו זוכה המפוטרת ההריונית.

שימי לב – אם במהלך טיפולי הפוריות תיכנסי להריון תעביר להגנת חוק עבודת נשים לעניין איסור על פיטורי עובדת בהריון ותחול עלייך ההגנה מטעם חוק זה.


מתי אסורים פיטורים בזמן בטיפולי פוריות?

האיסור על פיטורים בזמן טיפולי פוריות יחול 150 ימים מהיום האחרון שבו נעדרה העובדת בגין הטיפולים.

ובוודאי שיש איסור חמור על טיפולים בזמן טיפולי הפוריות במהלך ימי הטיפולים עצמם או המנוחה מהם.

 • דוגמה לחישוב תאריך פיטורים לעובדת שעוברת טיפולי פוריות

  עובדת התחילה לעבוד ביום 1.2.2018 והודיעה למעסיק על תחילת טיפולים שבוע לאחר מכן.

  בתאריך 24.9.2018 המעסיק מזמן את העובדת לשימוע

  לאחר מכן ביום 3.10.2018 העובדת מקבלת מכתב פיטורים

  ביום 27.9.2018 העובדת עברה הליך של החזרת עוברים במסגרת טיפולי הפוריות לפי אישור רופא.

  מהו המועד שניתן לפטר אותה?

  יש לספור ביומן , 150 ימים קלדנריים מיום 27.9.2018- הוא המועד המותר לפיטורים.

  הסבר:

  העובדת השלימה 6 חודשי עבודה לכן מוגנת.

  העובדת הודיעה על תחילת הטיפולים למעסיק לכן החוק מגן עליה

  הספירה מתחילה מיום ההליך האחרון שבוצע במסגרת הטיפולים

  העובדת לא נמצאת בטיפולים מעל שנתיים

אם מתמלאות עילות אחרות לפיטורים, שאינן היעדרותה של העובדת בשל הטיפולים, והפיטורים בזמן טיפולי פוריות הם על רקע אחר, למשל טענות מקצועיות – על המעסיק לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת על מנת לקבל את אישורו לפיטורים.

לדברי עו"ד טייץ, הנימוק לפיטורים בזמן טיפולי פוריות במקרה זה לא יוכל להיות "היעדרות".

חוק עבודת נשים מגן על העובדת שפוטרה במהלך טיפולי הפוריות – והיא תהיה זכאית למלוא זכויותיה הסוציאליות אם פוטרה שלא כדין.

מתי אסורים פיטורים בזמן טיפולי פוריות

לכל העובדות מוענקת הגנה? גם לעובדות זמניות? האיסור על פיטורים בזמן טיפולי פוריות – על מי הוא חל?

ההגנה על נשים בטיפולי פוריות מכוח הוראות החוק היא לעובדות עם ותק של 6 חודשים ומעלה.

הגנה זו היא גם לעובדות שנשכרות מראש לתקופה קצובה של עד 12 חודשים.

 • לדוגמה

  עובדת נשכרה לפרויקט של 6 חודשים בלבד.

  במהלך הפרויקט העובדת החלה בטיפולי פוריות.

  הםרויקט הגיע לסיומו והעובדת כבר השילמה 6 חודשי עבודה.

  המעסיק לא יוכל לפטר אותה ללא היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה

ריבוי ההורמונים עלול להשפיע נפשית – סיבה מותרת לפיטורים?

היות ומדובר בטיפולים הורמונליים הגוררים תגובה אמוציונאלית ורגשית, חשוב שהעובדות תדענה, שהחוק לא מקנה להן חסינות מוחלטת והן צריכות לבצע את עבודתן אחרת משרד העבודה יאפשר בהיתר מטעמו פיטורים בזמן טיפולי פוריות.

העובדת מחויבת למלא את תפקידה בנאמנות ובמלוא הרצינות גם בזמן טיפולי פוריות.

השאלה היא האם הסיבה בגללה רוצים לפטר את העובדת קשורה לטיפולים ולהיעדרויות?

כאשר יש טענות מקצועיות, או חברה שנסגרה והפסיקה פעילות- כאן הסיפור אחר! כאן טיפולים במהלך טיפולי הפוריות יהיו מותרים והגיוניים.

התירוץ כמו: "ריבוי ההורמונים" שעלול להפריע לעובדת לתפקידה- אינו קביל!

האם קיימת הגנה גם לבן זוג מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות?

נכון להיום בחוק לא קיימת הגנה לבני זוג במהלך טיפוליי הפריה כנגד פיטורים.