פורסם ב"קול רענן", גיליון 1011 16/09/11

פיטורים במהלך טיפולי פוריות הינם אסורים על פי חוק, גם בקרב עובדות זמניות

נ' שנשכרה על ידי המעסיק לחצי שנה – החלה להיעדר בשנית מעבודתה – בשל סדרת טיפולי פוריות שנייה בה החלה. לאחר מספר חודשים של היעדרויות חוזרות ונשנות, זימן אותה מעסיקה למשרדו, הסביר לה שתם מועד הפרויקט אליו נשכרה, ושהעסק הקטן שלו, הקורס בשל היעדרויותיה הרבות, לא יוכל לשאת יותר את העסקתה – ועל כן פיטר אותה. לדברי עו"ד שרון טייץ העוסקת רבות במאבקי נשים בהריון נגד פיטוריהן, פיטורים במהלך טיפולי פוריות הינם אסורים על פי חוק, גם בקרב עובדות זמניות. לדבריה, אמנם פיטורים שכאלה גוררים סנקציה נמוכה יותר מפיטורי אישה בהריון, אך גם הם חייבים באישורו המוקדם של הממונה על תעסוקת נשים במשרד התמ"ת. על הזכויות בעבודה המגיעות לנשים העוברות טיפולי פוריות – בכתבה הבאה.

מה ההגדרה של טיפולי פוריות?

חוק עבודת נשים הגדיר את טיפולי הפוריות כסדרה טיפולית הכוללת גם טיפולים להפריה חוץ גופית. לדברי עו"ד טייץ מקנה החוק ימי מנוחה לעובדת על פי אישורים רפואיים הניתנים לה במסגרת טיפוליה. הרופא הוא הקובע מתי מתחילה הסדרה הטיפולית, במהלכה מותר לעובדת להיעדר מהעבודה (לצורך בדיקות וימי המנוחה הקשורים בהן). על ימי ההיעדרות מקבלת העובדת תשלום כימי מחלה. העובדת רשאית להיעדר בתשלום מהעבודה, וזאת לצורך ארבע סדרות טיפוליות שונות בשנה. מעבר להקצאה זו, כל היעדרות נוספת תיעשה בתיאום עם המעסיק – ותינתן לעובדת כחופשה ללא תשלום. לדברי עו"ד טייץ, החוק הטיל הגבלת פיטורים על נשים המצויות בטיפולי פוריות – בדומה לנשים בהריון אך במספר שינויים: רק בטיפולים לקראת ילד ראשון ושני – ההגנה תינתן לנשים שהטיפולים אותן הן מבצעות נעשים על מנת ללדת את ילדן הראשון או השני. לדברי עו"ד טייץ ניסיון ללדת ילד שלישי ומעלה לא יקנה לעובדת לזכות בחופשה בתשלום, אלא רק להיעדר – בתיאום עם המעסיק – תוך קבלת חופשה ללא תשלום.

ההגנה לשנתיים – ההגנה מפני פיטורים ניתנת לעובדת רק במהלך שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, וזאת במסגרת מקום עבודה אחד. אם העובדת עובדת מקום עבודה, היא זכאית לתקופה חדשה שכזו בת שנתיים.

הפיצוי נמוך יותר – מעסיק המפטר עובדת בשל הריונה ישא בשכרה עד מועד הלידה, ישלם משכורת על חודשי חופשת הלידה, ישלם את דמי האבטלה שלה, ישא בדמי הלידה ובמלוא זכויותיה הנגזרות מהוותק שלה. נשים המפוטרות על רקע טיפולי פוריות יזכו בפיצוי נמוך הרבה יותר – פיצוי בגובה 150 ימי עבודה מיום ההיעדרות האחרון בגין טיפולי הפוריות. אמנם פיצוי לא קטן, אך קטן בהרבה בממדיו מזה שלו זוכה המפוטרת ההריונית.

מתי אסור לפטר אישה בטיפולי פוריות?

לדברי עו"ד שרון טייץ, מדובר ב – 150 ימים קלנדריים מהיום האחרון שבו נעדרה העובדת בגין הטיפולים, קל וחומר שלא במהלך ימי הטיפולים עצמם או המנוחה מהם. לדברי עו"ד טייץ, אם מתמלאות עילות אחרות לפיטורים, שאינן היעדרותה של העובדת בשל הטיפולים, על המעסיק לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת על מנת לקבל את אישורו לפיטורים. לדברי עו"ד טייץ, הנימוק לפיטורים במקרה זה לא יוכל להיות "היעדרות". לדבריה, חוק עבודת נשים מגן על העובדת שפוטרה במהלך טיפולי הפוריות- והיא תהיה זכאית למלוא זכויותיה הסוציאליות אם פוטרה שלא כדין.

לכל העובדות מוענקת הגנה? גם לעובדות זמניות?

לדברי עו"ד טייץ, ההגנה על נשים בטיפולי פוריות מכוח הוראות חוק עבודת נשים ניתנת לעובדות בעלות ותק של חצי שנה ומעלה, כמו גם לעובדות שנשכרות מראש לתקופה קצובה של עד 12 חודשים – כלומר – גם אם עובדת נשכרה למשל לפרויקט של 6 חודשים בלבד, אך החלה בטיפולי פוריות במהלכם, לא יוכל המעסיק לפטרה בתום הפרויקט, אלא יאלץ להגיש בקשה בנושא לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת – על מנת שיאפשרו לו לפטרה.

ריבוי ההורמונים עלול להשפיע נפשית

לדברי עו"ד שרון טייץ היות ומדובר בטיפולים הגוררים תגובה אמוציונאלית ורגשית, חשוב שהעובדות תדענה, שהחוק לא מקנה להן חסינות מוחלטת, ותמיד עלולה להיבחן השאלה האן הפגיעה בעבודתן שבגינה מנסה המעסיק לפטרן – נבעה עקב הטיפולים אותם עברה העובדת, או לא. התירוץ של המעסיק כאילו "ריבוי ההורמונים" עלול לגרום לעובדת להתנהגות בלתי מקצועית, המפריעה לעובדת לתפקידה – אינו מהווה עילה כשרה לפיטורים על פי הפסיקה, ועדיף לו למעסיק שלא ייתלה על תירוץ שכזה.

האם קיימת הגנה גם לבן זוג מפני פיטורים במהלך טיפולי הפריה?

לדברי עו"ד טייץ לא קיימת הגנה לבני זוג במהלך טיפוליי הפריה כנגד פיטורים.