זמנית או קבועה – פיטורים בטיפולי פוריות הם אסורים על פי חוק

החוק אוסר על מעסיק לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות.

גם כאן כמו בהריון- מי שעובדת מעל חצי שנה והמעסיק רוצה לפטרה- יש לקבל היתר מהממונה במשרד הכלכלה.

מה ההגדרה של טיפולי פוריות?

חוק עבודת נשים הגדיר את טיפולי הפוריות כסדרה טיפולית הכוללת גם טיפולים להפריה חוץ גופית.

לדברי עו"ד טייץ מקנה החוק ימי מנוחה לעובדת על פי אישורים רפואיים הניתנים לה במסגרת טיפוליה.

הרופא הוא הקובע מתי מתחילה הסדרה הטיפולית, במהלכה מותר לעובדת להיעדר מהעבודה (לצורך בדיקות וימי המנוחה הקשורים בהן).

על ימי ההיעדרות מקבלת העובדת תשלום כימי מחלה.

העובדת רשאית להיעדר בתשלום מהעבודה, וזאת לצורך ארבע סדרות טיפוליות שונות בשנה.

מעבר להקצאה זו, כל היעדרות נוספת תיעשה בתיאום עם המעסיק – ותינתן לעובדת כחופשה ללא תשלום.

לדברי עו"ד טייץ, החוק הטיל הגבלת פיטורים על נשים המצויות בטיפולי פוריות – בדומה לנשים בהריון אך במספר שינויים:

 • רק בטיפולים לקראת ילד ראשון ושני
 • ניסיון ללדת ילד שלישי ומעלה לא יקנה לעובדת לזכות בחופשה בתשלום,
 • היעדרות בטיפולים לילד שלישי ומעלה תהיה בתיאום עם המעסיק וזוהי חופשה ללא תשלום.

דוגמה לפסיקה

נ' שנשכרה על ידי המעסיק לחצי שנה – החלה להיעדר בשנית מעבודתה – בשל סדרת טיפולי פוריות שנייה בה החלה.

לאחר מספר חודשים של היעדרויות חוזרות ונשנות, זימן אותה מעסיקה למשרדו,

המעסיק הסביר לה שתם מועד הפרויקט אליו נשכרה, ושהעסק הקטן שלו, הקורס בשל היעדרויותיה הרבות, לא יוכל לשאת יותר את העסקתה – ועל כן פיטר אותה.

לדברי עו"ד שרון טייץ העוסקת רבות במאבקי נשים בהריון נגד פיטוריהן,

פיטורים במהלך טיפולי פוריות הינם אסורים על פי חוק, גם בקרב עובדות זמניות.

לדבריה, אמנם פיטורים שכאלה גוררים סנקציה נמוכה יותר מפיטורי אישה בהריון, אך גם הם חייבים באישורו המוקדם של הממונה על תעסוקת נשים במשרד הכלכלה.

לכמה זמן את מוגנת מפני פיטורים אם את עוברת טיפולים?

ההגנה ניתנת לשנתיים –

ההגנה מפני פיטורים ניתנת לעובדת רק במהלך שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, וזאת במסגרת מקום עבודה אחד. אם העובדת עובדת מקום עבודה, היא זכאית לתקופה חדשה שכזו בת שנתיים.

מה הוא הפיצוי לעומת פיצוי על פיטורים בהריון?

הפיצוי נמוך יותר –

בהריון

שכר העובדת עד מועד הלידה + שכר בחופשת לידה

אם העובדת תיפגע בתשלום דמי האבטלה שלה- אלה יחולו על המעסיק

תשלום דמי הלידה ובמלוא זכויותיה הנגזרות מהוותק שלה.

בטיפולי פוריות –

150 ימי עבודה מיום ההיעדרות האחרון בגין טיפולי הפוריות.

אמנם פיצוי לא קטן, אך קטן בהרבה בממדיו מזה שלו זוכה המפוטרת ההריונית.

מתי אסור לפטר אישה בטיפולי פוריות?

האיסור הוא – 150 ימים מהיום האחרון שבו נעדרה העובדת בגין הטיפולים.

קל וחומר שלא במהלך ימי הטיפולים עצמם או המנוחה מהם.

דוגמה לחישוב תאריך פיטורים לעובדת שעוברת טיפולי פוריות

עובדת התחילה לעבוד ביום 1.2.2018 והודיעה למעסיק על תחילת טיפולים שבוע לאחר מכן.

בתאריך 24.9.2018 המעסיק מזמן את העובדת לשימוע

לאחר מכן ביום 3.10.2018 העובדת מקבלת מכתב פיטורים

ביום 27.9.2018 העובדת עברה הליך של החזרת עוברים במסגרת טיפולי הפוריות לפי אישור רופא.

מהו המועד שניתן לפטר אותה?

יש לספור ביומן , 150 ימים קלדנריים מיום 27.9.2018- הוא המועד המותר לפיטורים.

הסבר:

העובדת השלימה 6 חודשי עבודה לכן מוגנת.

העובדת הודיעה על תחילת הטיפולים למעסיק לכן החוק מגן עליה

הספירה מתחילה מיום ההליך האחרון שבוצע במסגרת הטיפולים

העובדת לא נמצאת בטיפולים מעל שנתיים

אם מתמלאות עילות אחרות לפיטורים, שאינן היעדרותה של העובדת בשל הטיפולים,

על המעסיק לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת על מנת לקבל את אישורו לפיטורים.

לדברי עו"ד טייץ, הנימוק לפיטורים במקרה זה לא יוכל להיות "היעדרות".

חוק עבודת נשים מגן על העובדת שפוטרה במהלך טיפולי הפוריות- והיא תהיה זכאית למלוא זכויותיה הסוציאליות אם פוטרה שלא כדין.

לכל העובדות מוענקת הגנה? גם לעובדות זמניות?

ההגנה על נשים בטיפולי פוריות מכוח הוראות החוק היא לעובדות עם ותק של 6 חודשים ומעלה.

הגנה זו היא גם לעובדות שנשכרות מראש לתקופה קצובה של עד 12 חודשים.

 • לדוגמה

  עובדת נשכרה לפרויקט של 6 חודשים בלבד.

  במהלך הפרויקט העובדת החלה בטיפולי פוריות.

  הםרויקט הגיע לסיומו והעובדת כבר השילמה 6 חודשי עבודה.

  המעסיק לא יוכל לפטר אותה ללא היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה

ריבוי ההורמונים עלול להשפיע נפשית- סיבה מותרת לפיטורים?

היות ומדובר בטיפולים הגוררים תגובה אמוציונאלית ורגשית, חשוב שהעובדות תדענה, שהחוק לא מקנה להן חסינות מוחלטת.

העובדת מחויבת למלא את תפקידה בנאמנות ובמלוא הרציונת גם בזמן טיפולי פוריות.

השאלה היא האם הסיבה בגללה רוצים לפטר את העובדת קשורה לטיפולים ולהעדרויות?

כאשר יש טענות מקצועיות, או חברה שנסגרה והפסיקה פעילות- כאן הסיפור אחר!

התירוץ כמו: "ריבוי ההורמונים" שעלול להפריע לעובדת לתפקידה- אינו קביל!

האם קיימת הגנה גם לבן זוג מפני פיטורים במהלך טיפולי הפריה?

עד היום לא קיימת הגנה לבני זוג במהלך טיפוליי הפריה כנגד פיטורים.