המעסיק מצמצם מחלקות? סוגר את העסק? מעביר את משרדי החברה למקום מרוחק – בהצלחה!

אבל אם עובדת אצלו ואת בהריון – המעביד בבעיה וייאלץ לקבל היתר ממשרד התמ"ת בכדי לפטר אותך, לצמצם או לשנות את משרתך או תנאי עבודתך!

אסור לפטר אישה בהריון – קובע חוק עבודת נשים, אולם יש לשים לב לאותיות הקטנות – האיסור על הפיטורים אינו גורף, והאיסור חל לגבי פיטורים בגלל ההריון.

כלומר – אם המעביד נאלץ לפטר עובדת בהריון מסיבה שאינה קשורה להריונה – יוכל הוא לעשות זאת במסגרת ההגבלות החלות בחוק ותוך קבלת אישור מיוחד – היתר לפיטורי אישה בהריון ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, הלא הוא משרד התמ"ת.

כללי ברזל למעסיק – מתי תדעי שלמעסיק יש "קייס" מוצק לפיטורייך?

  1. מעסיק עובדת בהריון שלא מרוצים מתפקודה – המעסיק צריך לתעד את כל השיחות וההערות המקצועיות בכתב – שכן אחרת לא יוכל לקבל היתר לפיטורייך אם לא יוכיח כי הסיבה אינה קשורה להריון!
  2. עובדת למעלה משישה חודשים? אסור למעביד לפטר אותך, לצמצם את משרתך או לשנות את תנאי עבודתך ללא היתר מפורש ממשרד התמ"ת!
  3. אסור לתת לך העובדת בהריון הודעה על פיטורים, צמצום משרה או לשנות את תנאי עבודתך – עד שנתקבל היתר משרד התמ"ת.
  4. הבקשה למשרד התמ"ת וההחלטה בבקשה אורכים בין חודשיים לשלושה – שכן מדובר בהליך שכולל הגשת מסמכים וראיות, תצהירים וחקירות בפני הממונה מטעם משרד התמ"ת באגף לפיקוח והסדרה בעניין חוק עבודת נשים.
  5. ברוב המקרים ההיתר לא יינתן רטרואקטיבית אלא מיום הגשת הבקשה – ורק מהנימוקים הקבועים בחוק ניתן לבקש היתר רטרואקטיבי.

התחום האפור:

עובדת שמועסקת פחות מחצי שנה – בהתאם לפסיקות בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, אם הפיטורים יעשו בסמוך להשלמת חצי שנת עבודה, או שההודעה המוקדמת תשולם לעובדת ויחסי העבודה יסתיימו מיד בכדי למנוע השלמת חצי שנה – אתה מסתכן כי במקרים אלו בית הדין יקבע כי פעולותיך נעשו על מנת להתחמק מהוראות חוק עבודת נשים וישית עליך את העונש הקבוע בחוק זה!

מתי פונים?

מעסיק אשר יודע כי ככל הנראה יהיה עליו לשנות את תנאי עבודתן של עובדות בהריון או לפטרן – עליו לפנות מיד לעורך דין שיגיש בקשה להיתר במשרד התמ"ת, שכן עד קבלת ההיתר ישולם שכר העובדות במלואו, גם אם בפועל העסק כבר נסגר או עבר, וגם אם לא עבדו בפועל!

איך פונים?

בבקשת היתר לפיטורי עובדת בהריון, יש להעלות טיעונים משפטיים המאפשרים לממונה על עבודת נשים ליתן את ההיתר. נימוקים אלו קשורים למהות העסק, אופי הצמצום, סיבת בקשת ההיתר, כמה עובדים אחרים יש בעסק, מהו תפקידה של העובדת שרוצים לפטר וכו'…לך כעובדת מותר להתגונן ולהביא טיעונים מצידך ואף לקבל ייעוץ משפטי והדרכה נכונה לביצוע התהליך.

יש לזכור כי רק כ- 30% מהבקשות להיתר פיטורים מתקבלות ועל כן המעביד יצטרך להוכיח שאין קשר בין הפיטורים להריון.

עובדת המפוטרת במהלך ההריון או בחופשת לידה ניזקה כלכלית באופן קשה- ולכן כדאי להיעזר בשירותי עו"ד מומחה לדיני עבודה המכיר את ההליך במשרד התמ"ת ואופי התנהלות הממונה על חוק עבודת נשים בכדי שלא יינתן היתר.

מהו ההליך?

  1. המעביד מגיש בקשה על גבי טפסים מתאימים בצירוף בקשה משפטית בד"כ של עו"ד.
  2. צירוף ראיות, תצהירים וכל חומר התומך בבקשה.
  3. הבקשה מועברת אלייך לקבלת תגובתך- בשלב זה אנחנו נכנסים לתמונה מכינים את התגובה וממפים את המצב המשפטי מחפשים סימוכין ועדים לטענותייך.
  4. הצדדים מגיעים לחקירה במשרדי משרדי התמ"ת- אנחנו נכין אותך לחקירה הצורה הכי מקצועית שיש .
  5. החלטת התמ"ת מועברת לצדדים.

ההחלטה:

ההיתר ניתן – את מפוטרת מיום מתן ההיתר ואילך.

ההיתר לא ניתן – המעביד יכול  לערער על החלטת הממונה על עבודת נשים בפני ביה"ד לעבודה במסגרת הטיעונים הקבועים בחוק  או להגיע איתך להסדר או המשך העבודה- גם כאן נערוך עבורך את ההסדר הטוב ביותר .

למשרדנו ניסיון רב בייצוג עובדות שהמעסיק פנה לבקשת היתר לפיטוריהן .

בהתגוננות נכונה ומנומקת ומסמכים התומכים בבקשה, תוכלי לבטל את רוע הגזירה ולא יינתן היתר לפיטורייך.

כך תוכלי לזכות בכל התשלומים המגיעים לך בחוק במשך ההריון ולאחר הלידה.