מהי עבודת לילה?

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה:

עבודת לילה היא עבודה שלפחות שתי שעות ממנה הן בתחום שבין 22:00-06:00.

 • בעבודת לילה יום העבודה לא יעלה על 7 שעות (לעומת 8 שעות ביום עבודה רגיל).
 • החל מהשעה השמינית לעבודה יתוגמל העובד על שעות נוספות.
  • עבור 2 שעות ראשונות שכר עבודה שלא יפחת מ- 125% מהשכר הרגיל.
  • עבור כל שעה נוספת לא פחות מ- 150% מהשכר הרגיל.

הגבלות בעבודת לילה:

 • במקומות עבודה בהם העבודה נמשכת 24 שעות ביממה, יש לחלק את משמרות הלילה בין כל העובדים הרלוונטיים ולא להטיל את משמרות הלילה על עובדים קבועים.
 • בהתאם לחוק עבודת נשים:
  • מעסיק לא רשאי לקבל אישה לעבודה שמסיבות משפחתיות אינה מסוגלת לעבוד במשמרות לילה במקומות הבאים: שירותי מדינה חיוניים, מוסדות רפואיים, עיתונות, בתי אוכל, מלון ובתי קפה.
  • אסור להעסיק בעבודת לילה אישה בהריון החל מהחודש החמישי להריונה.
 • בהתאם לחוק עבודת נוער:
  • אין להעסיק נערים מתחת לגיל 16 אחרי השעה 20:00 ועד 8:00 למחרת.
  • בין הגילאים 16-18 ניתן להעסיק עד השעה 22:00. במידה ורוצים בשעה מאוחרת יותר יש לפנות למשרד התמ"ת לצורך קבלת אישור.