מעסיקים רבים המעוניינים לפטר עובד או עובדת מכל סיבה שהיא צריכים לבדוק היטב אם אכן יכולים לעשות זאת. ישנם מקרים בהם לא ניתן לפטר עובדים סתם כך, ונדרש אישור מיוחד ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (משרד התמ"ת).

היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת דרוש כאשר מעבידים נאלצים לפטר עובד/עובדת במקרים הבאים:

  • עובדת בהריון (קבועה /זמנית) שעבדה אצל אותו המעביד באותו מקום עבודה במשך 6 חודשים לפחות.
  • עובדת/עובד הנמצאים בתקופה של שישים ימים לאחר חופשת הלידה.
  • עובדת/עובד הנמצאים בתקופה של שישים ימים לאחר היעדרותם בשל מצבם הרפואי המאושר ע"י אישור רפואי מהרופא ובתקופה שאינה עולה על שישה חודשים מתום חופשת הלידה.
  • עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה במהלך תקופה שאינה עולה על רבע מהתקופה שהועסקה לפני היציאה לחופשת הלידה, במידה ותקופת ההיעדרות לא תעלה על 12 חודשים מיום הלידה.
  • עובדת מניקה הנעדרת ללא תשלום מתום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מיום הלידה.
  • עובד או עובדת הנעדרים לצורך טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג בתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה.
  • עובדת/עובד אשר עוברים טיפולי פוריות – מהלך התקופה מתחילת טיפולי הפוריות ללא היעדרות ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר, ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. (הגנה זו תחול כאשר הודיעו העובדת או העובד על הטיפולים עד שלושה ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (המוקדם מביניהם) והביאו אישור רפואי מהרופא המטפל עד 14 ימים ממועד ההודעה.)
  • עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות הנעדרת לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים ובנוסף בתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות, במידה ועבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים.

אסור ואין לשר התמ"ת סמכות להתיר פיטורים בתקופות אלה:

  • פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה.
  • פיטורי עובדת במהלך תקופת היעדרות בשל מצבה הרפואי אחרי לידה עד שישה חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

במידה ומצאת את עצמך באחד מהמקרים הללו ופוטרת ע"י המעביד ללא היתר ממשרד התמ"ת עליך להיוועץ עם עו"ד לצורך המשך הטיפול!