חש ביחס רע עקב היותך הורה לילדים קטנים? מבוגר לעומת עמיתיך? אולי עקב העדפותיך המיניות או דתך… אולי מדובר באפליה בעבודה?

לידיעתך, מעביד שמפלה עובד – חשוף לתביעה, ובתי הדין ברחבי הארץ מפצים עובדים שנהגו כלפיהם באפליה.

מדינת ישראל מושתתת על עקרונות של שוויון וצדק, עקרונות של חירויות אדם בסיסיות וכבוד. במסגרת חוקי המגן במדינת ישראל ניתן מקום של ממש לשוויון הזדמנויות בין עובדים שונים במקום העבודה, ונאסר על מעביד לנהוג באופן לא שוויוני כלפי עובדים מחמת סיבות שונות.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 הינו החוק המרכזי הקובע את אופן האיסור לנהוג באפליה כלפי עובדים. בחוק נקבע איסור חד משמעי על מעביד להפלות בין דורשי העבודה הבאים לפתחו וכמובן שבין עובדיו, כמו למשל אפליה בקבלה לעבודה בשל מוצא, או אפילו אי זימון לראיון עקב מוצא מסויים של המועמד.

החוק קובע רשימת עילות, דוגמת – דת, לאום, השקפה או מפלגה; אבל כמו בכל תחום אחר בדיני העבודה גם בתחום הזה, מדובר בפסיקה ענפה של בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ אשר הרחיבו את רשימת העילות בעניין זה.

מה נחשב לאפליה במקום העבודה?

סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות מתייחס למצבים בהם יכולה האפליה לבוא לידי ביטוי, כך לדוגמה – שאלה של מעסיק בראיון עבודה על מספר הילדים שיש לך – יכולה להוות אפליה, שכן הדבר אינו רלוונטי לכישורי העבודה הנדרשים!

מה גובה הפיצוי המגיע לך ?

החוק קובע פיצוי של עד 50,000 שקלים ללא הוכחת נזק, כלומר כ"עונש" למעביד על האפליה.

מה עוד ניתן לתבוע אם פיטרו אותך בשל גיל או דת, ותוך כדי אפליה?

ישנן עילות שונות לפיהן ניתן לתבוע בגין פיטורים מחמת אפליה, וזאת במקביל לתביעת הנזק בסך 50,000 שקלים בשל הפרת החוק. עורך דין מקצועי בתחום יוכל להנחות אותך לעניין זכאותך לתשלומים נוספים בגין פיטוריך המפלים – כך לדוגמה עובד שפוטר שנה לפני הפנסיה יוכל לתבוע גם את תשלומי השכר עד לגיל הפרישה!

פוטרת בהריון וטרם השלמת חצי שנת עבודה? זוהי אפליה מחמת הריון!

אולי את לא מוגנת לפי חוק עבודת נשים, אך בהחלט מוגנת לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסר להפלותך עקב הריונך! הפסיקה הענפה בתחום זה מאפשרת לך לקבל פיצוי גבוה ביותר על כל ההפסדים שנגרמו לך עקב פיטורים אלו. עורך דין המתמצא בזכויות נשים בעבודה יוכל לתבוע עבורך את המקסימום האפשרי!

היות ולכל עובד ישנה הזדמנות אחת לתבוע את מעסיקו בגין אותה תקופת העבודה, יש להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום בכדי שיגיש עבורך תביעה מפורטת בגין כל העילות הקבועות בחוק ובפסיקה!