חש ביחס רע עקב היותך הורה לילדים קטנים? מבוגר לעומת עמיתיך? אולי עקב העדפותיך המיניות או דתך… אולי מדובר באפליה בעבודה?

לידיעתך, מעביד שמפלה עובד – חשוף לתביעה, ובתי הדין ברחבי הארץ מפצים עובדים שנהגו כלפיהם באפליה.

מדינת ישראל מושתתת על עקרונות של שוויון וצדק, עקרונות של חירויות אדם בסיסיות וכבוד. במסגרת חוקי המגן במדינת ישראל ניתן מקום של ממש לשוויון הזדמנויות בין עובדים שונים במקום העבודה, ונאסר על מעביד לנהוג באופן לא שוויוני כלפי עובדים מחמת סיבות שונות, יש קשר ישיר גם בין אפליה לבין פיטורים שלא כדין.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 הינו החוק המרכזי הקובע את אופן האיסור לנהוג באפליה כלפי עובדים. בחוק נקבע איסור חד משמעי על מעביד להפלות בין דורשי העבודה הבאים לפתחו וכמובן שבין עובדיו, כמו למשל אפליה בקבלה לעבודה בשל מוצא, או אפילו אי זימון לראיון עקב מוצא מסויים של המועמד.

החוק קובע רשימת עילות, דוגמת – דת, לאום, השקפה או מפלגה; אבל כמו בכל תחום אחר בדיני העבודה גם בתחום הזה, מדובר בפסיקה ענפה של בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ אשר הרחיבו את רשימת העילות בעניין זה.

אפליה בעבודה – מה נחשב לאפליית עובדים במקום העבודה?

סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות מתייחס למצבים בהם יכולה האפליה לבוא לידי ביטוי, כך לדוגמה – שאלה של מעסיק בראיון עבודה על מספר הילדים שיש לך – יכולה להוות אפליה, שכן הדבר אינו רלוונטי לכישורי העבודה הנדרשים!

מה גובה הפיצוי המגיע לך?

החוק קובע פיצוי של עד 50,000 שקלים ללא הוכחת נזק, כלומר כ"עונש" למעביד על האפליה.

מה עוד ניתן לתבוע אם פיטרו אותך בשל גיל או דת, ותוך כדי אפליה?

ישנן עילות שונות לפיהן ניתן לתבוע בגין פיטורים מחמת אפליה, וזאת במקביל לתביעת הנזק בסך 50,000 שקלים בשל הפרת החוק. עורך דין מקצועי בתחום יוכל להנחות אותך לעניין זכאותך לתשלומים נוספים בגין פיטוריך המפלים – כך לדוגמה עובד שפוטר שנה לפני הפנסיה יוכל לתבוע גם את תשלומי השכר עד לגיל הפרישה!

פוטרת בהריון וטרם השלמת חצי שנת עבודה? זוהי אפליה מחמת הריון!

אולי את לא מוגנת לפי חוק עבודת נשים, אך בהחלט מוגנת לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסר להפלותך עקב הריונך! הפסיקה הענפה בתחום זה מאפשרת לך לקבל פיצוי גבוה ביותר על כל ההפסדים שנגרמו לך עקב פיטורים אלו. עורך דין המתמצא בזכויות נשים בעבודה יוכל לתבוע עבורך את המקסימום האפשרי!

היות ולכל עובד ישנה הזדמנות אחת לתבוע את מעסיקו בגין אותה תקופת העבודה, יש להיוועץ עם עורך דין לענייני עבודה בכדי שיגיש עבורך תביעה מפורטת בגין כל העילות הקבועות בחוק ובפסיקה!

 • אפליה מגדרית בעבודה

  החוק קובע כי אפליה בעבודה אסורה. האיסור על אפליה בעבודה נאסר מפורשות בהיבטים הבאים: מקום מגורים, השקפת עולם, דת, לאום, גזע, ארץ מוצא. כמו כן, החוק מגן באופן ספציפי על נשים ואוסר אפליה בעבודה ואף מקנה לנשים הגנה מפני אפליה. כך אוסר החוק על פיטורי נשים עקב הריון, טיפולי פוריות, לאחר חופשת לידה, בזמן שהייה במקלט לנשים מוכות ועוד. אם אתם מתמודדים עם אחד ממקרים אלו, ניתן לפנות אל משרדנו, העוסק בתחום דיני העבודה, על מנת לפעול כנגד המעביד. צוות המשרד מעניק לקהל לקוחותיו ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מקצועי, אמין ודיסקרטי בכל תחומי דיני העבודה ויחסי העבודה.

 • אפליה בעבודה – מידע חשוב

  אפליה בעבודה אסורה על פי חוק מסיבות רבות הנקובות בחוק, אולם בתי המשפט קבעו כי אין מדובר ברשימה "סגורה" וישנם מקרים נוספים ורבים בהם אסור להפלות עובד בעבודתו.

  מתוך חתירה לחברה שוויונית והוגנת, על מעסיקים חל איסור להפלות עובדים על רקע הנושאים הבאים:

  • מטעמי דת
  • מטעמי לאום
  • מטעמי גזע
  • מטעמי ארץ מוצא
  • מטעמי מקום מגורים

  כמו כן, ישנם חוקים נוספים פרט לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסרים על אפליית נשים באופן ספציפי. לנשים ניתנת הגנה במגוון מצבים אישיים: החל מטעמי מין, הורות, הריון, חופשת לידה, טיפולי פוריות, שהייה במקלט, הטרדה מינית ועוד. מעבר לכך, חשוב להדגיש כי חל איסור אפליה במקום עבודה על רקע מצב אישי, קיומן של מוגבלויות בריאותיות ונפשיות או על רקע אמונה או רקע פוליטי.

  כך או כך, במקרים בהם אתם מרגישים כי מפלים אתכם בעבודה בגלל אחת מהסיבות הללו או בגין כל סיבה אחרת שנוגעת לזכותם הבסיסית כאדם ולחופש ולכבוד בסיסיים – החל מתהליך הקבלה לעבודה, דרך ולאורך תקופת עבודתכם, או בפיטורים יש לפנות אל עורך דין בתחום דיני העבודה – ולהיעזר בשירותיו.

  במסגרת הפנייה תמסרו לעוה"ד את הפרטים הספציפיים על המקרה שלכם ותוכלו לקבל ייעוץ פרטני לגבי המצב המשפטי והאם  ניתן להגיש תביעה בנסיבות העניין, ואף תוכלו לגבש אסטרטגיית פעולה יחד עם עוה"ד במסגרת ייעוץ כיצד עליכם לפעול מול המעסיק או פניה לבית המשפט בהמשך הדרך.

 • איסור אפליה בעבודה

  במקרים בהם הופלתם לרעה במקום עבודתכם, או פוטרתם שלא כדין, נשמח לעמוד לרשותכם בייעוץ והכוונה ואף בתכתובות או בייצוג בבתי הדין ברחבי הארץ על מנת שתוכלו לקבל את זכויותיכם. משרדנו, אשר הוקם בשנת 2007, חרת על דגלו את אמנת השירות ללקוח תוך מתן כבוד ומקום לרצון הלקוח ואופיו, דרך הפעולה המועדפת עליו והצגת חלופות לפעולה מול המעביד. משרדנו ילווה אותך באופן דיסקרטי ואישי החל מפגישת הייעוץ במשרדנו וכלה בכל הליכי מו"מ, תכתובות ומענה למעביד ועד לניהול התיק בבתי הדין והכל על מנת שתוכל למצות את הזכויות המגיעות לך.

אפליות במקום העבודה

אפליה בעבודה עדיין כאן בשנת 2021

אפליה בעבודה היא ללא ספק אחד הסממנים לחברה לא מתוקנת.

עובדים מדווחים על אפליה בעבודה מסיבות וגורמים שונים, וככל שגדלה הפתיחות החברתית כך מתרבות סיבות האפליה.

במדינת ישראל חל איסור אפליה גורף בעבודה החל משלבי פרסום הודעת הדרושים ועד כמובן פיטורי העובד וסיום העבודה.

דגשים ועקרונות:

 1. הסיבות הקבועות בחוק עצמו : דת, מין, נטייה מינית, גזע, גיל, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות, לאום, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, חברות במפלגה ושירות מילואים.
 2. סיבות אסורות לאפליה לפי הפסיקה: פרופיל צבאי, עובד שתבע את זכויותיו בעבודה או מי שסייע לו, צבע עור, מבטא, עישון, 
 3. הרשימה אינה רשימה סגורה ובית הדין דן בכל מקרה לגופו ומחליט האם הסיבה אכן מהווה אפליה בעבודה.
 4. החוק חל על מקומות עבודה בהם יש לפחות 6 עובדים, אולם הפסיקה קבעה כי עקרון השוויון חל ממילא על כל אדם במדינת ישראל מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
 5. ישנם חוקים נוספים העוסקים ספציפית במצבי אפליה מיוחדים כמו חוק עבודת נשים, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ואחרים.

אפליה בין עובדים

אז מה עושים במקרה של אפליה בעבודה?

מדינת ישראל על חוקיה מנסה לקדם שוויון ואוסרת אפליה במקומות עבודה היא מקדמת דיני עבודה זכויות עובדים חדשים, בשנים האחרונות ניתן לראות תביעות רבות בעניין זה ופסיקות בתי הדין ברחבי הארץ מחמירות עם כל אדם הנוהג באפליה.

אם אתה חושב שנהגו כלפיך באפליה, נתקלת במודעת דרושים מפלה לרעה, פיטרו אותך על רקע שיאנו מקצועי אלא נוגע בהיבטים אישיים מפלים – כדאי ורצוי לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי.