כל מה שרצית לדעת על פיטורים לפני פנסיה

פיטורים לפני פנסיה  או פיטורים לפני גיל פרישה יכולים במקרים שונים להיות פיטורים שלא כדין – זאת במידה וגיל העובד נלקח בחשבון כאחת הסיבות לפיטוריו או כסיבה יחידה לפיטוריו.

בשוק העבודה היום בישראל, עובד שמפוטר לפני הגעתו לגיל פרישה, יכול להינזק בסכומים משמעותיים שייפגעו ביכולת שלו לפרוש לגמלאות ברווחה.

כלומר, ייתכן והפיטורים של עובד לפני גיל הפניה משמעותם היא שהוא נפלט לחלוטין ממעגל העבודה.

לעניין פיטורים לפני פנסיה חשוב לזכור כי ישנו הבדל מהותי בין עובד שמבוטח בקרן פנסיה ויוכל לקבל ממנה תשלומים לבין עובד שאינו מבוטח ויצטרך להתקיים מקצבת ביטוח לאומי שאינה גובהה למחיה.

פיטורים לפני פנסיה יכולים להוות פיטורים על רקע גיל.

אם גילו של העובד נלקח בחשבון בפיטוריו הרי שמדובר באפליה אסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988.

אסור בתכלית האיסור לפטר עובד עקב גילו או בגלל שהוא וותיק ושכרו "יקר יותר" למעסיק.

נפסק בפסיקות רבות של בתי הדין לעבודה כי פיטורים לפני פנסיה צריכים להיעשות ביתר זהירות לעומת פיטוריהם של עובדים צעירים.

עו"ד לדיני עבודה שרון טייץ

עו"ד לדיני עבודה שרון טייץ

האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל הפרישה?

באופן כללי – מעסיק יכול לפטר עובד בכל גיל שהוא על בסיס שיקולים רלבנטיים.

בדומה לכך שמותר לפטר אישה בהריון אשר אינה מבצעת כראוי את עבודתה כך ניתן לפטר גם עובד הנמצא בסמוך לגיל הפרישה;

כלומר- בפיטורים לפני פנסיה אנו מתייחסים בעיקר לשאלה האם היו סיבות אמיתיות לפיטוריו של אותו עובד.

 • דוגמאות לפיטורים לפני פנסיה שהם תקינים:

  • חברה שנסגרה וכל העובדים פוטרו בה כולל העובדים שלפני פנסיה
  • עובד שחלה במחלה לפיה רופא תעסוקתי אישר שאינו יכול לעבוד ולכן פוטר
  • סגירת מחלקה בה עבד העובד והוכחה כי אין תפקיד אחר בחברה שמתאים לו
  • עובד שמעל בתפקידו, מעל בכספים או עבד בצורה רשלנית שגררה תביעה

האם אלו יהיו פיטורים חוקיים?

כמו במקרה של עובדת המפוטרת בהריון – גם בעת פיטורי עובד לפני גיל הפרישה, חובה על המעסיק להתנהל באופן מסוים מאוד.

כאשר מפטרים עובד לפני גיל פרישה עולה חשש מיידי כי מדובר בפיטורים בגין גילו של העובד, או בגלל ששכרו גבוה יותר מעובדים צעירים- ופיטורים כאלו לפני פנסיה אינם חוקיים.

לכן, בעת פיטורי עובד מבוגר המעסיק עשוי להיות חשוף יותר לתביעות, ועליו להוכיח כי התנהל כשורה בהליך הפיטורים.

החוק נועד להגן על אוכלוסיית המבוגרים אשר קשה להם למצוא עבודה בסמוך לגיל פרישה והם הסתמכו על הכנסתם עד גיל פרישה לקיום מכובד.

"מודל ההכתמה" של בתי הדין לעבודה מה הוא אומר על פיטורים לפני פנסיה?

כאשר בין הסיבות לפיטורים נלקח בחשבון גילו של העובד אז יחול על המקרה "מודל ההכתמה"- המוכר בפסיקות בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.

המשמעות היא שפיטוריו של העובד "מוכתמים" בשיקולים זרים והחוק אוסר על המעסיק לשקול בין הסיבות לפיטורים את גילו של העובד.

הפיטורים יכולים להיות מוכתמים או לא תקפים מכיוון שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על המעסיק לשקול שיקולי גיל בהמשך העסקת העובד, שיקול כזה מהווה שיקול לא ענייני ואסור.

המשך עבודתו או פיטוריו של העובד צריכים להיות על בסיס מקצועי אמיתי ולא על רקע שיקולים "מפלים" כמו גיל, מגדר, אמונה דתית וכיוצ"ב.

אבל עובד מבוגר עולה הרבה יותר כסף בגלל הוותק שלו- יותר ימי חופשה, שכר גבוה יותר.

אז אם המעסיק רוצה לצמצם עלויות אסור לו?

כאן יש בעיה אמיתית,

בתי הדין קבעו כי ערך השוויון משמעותי יותר מערך הכסף וכי ברור כי יש לשקול את תרומתו של העובד לאורך שנות עבודתו לטובתו ולא לפטרו בגלל גילו ו"העלות" שלו,

שכן אחרת יועסקו רק צעירים ולא תהיה לעובדים מבוגרים רשת בטחון והכנסה.

מצד שני מעסיקים רבים צריכים מכורח המציאות לקצץ בעלויות ולעיתים אינם יכלים לשאת בשכר עובדים גבוה

אז מה עושים?

 • אפשר להציע לעובד להפחית את שכרו או אחוזי משרתו- אם אנו מסכים הוא יכול להתפטר בדין מפוטר עקב הרעת תנאים
 • כדאי לשקול האם יש עובד נוסף באותו התפקיד שהוא צעיר יותר ולכן יש לפטר אותו טרם פגיעה בעובד המבוגר.
 • המעסיק צריך לקחת בחשבון בפיטורים לפני גיל פנסיה כי עליו תהיה החובה להוכיח כי אכן "לא יכל" למוד בשכר הגבוה של העובד הוותיק.

כלומר, בתי הדין לעבודה לא יאפשרו למעסיק ליהנות משירותיו של עובד טוב שתרם לחברה רבות לאורך השנים ולפטר אותו לפני פנסיה רק בגלל שהוא "יקר" ועובד צעיר יכול לעשות את עבודתו בזול יותר.

הרציונל העומד מאחורי תפיסה זו היא כי עובד וותיק שתורם שנים לחברה , מתוקף תפקידו שכרו הולך ועולה וזה לא "פייר" להיפטר ממנו כשהוא לפני פרישה לפנסיה ולפגוע בו לאחר שתרם שנים רבות להצלחת העסק.

פיטור עובד לפני גיל פרישה

מתי פיטורים לפני פנסיה כן יהיו תקינים?

כאשר גילו של העובד לא היווה שיקול בהליך פיטוריו, ויש סיבות אמיתיות לפיטורים- אז הפיטורים לפני פנסיה תקינים.

דוגמאות:

*עובד שקיבל הערות רבות על תפקודו

*עובד שאינו עומד ביעדים שהוצבו לו במסגרת תפקידו

*פיטורים לפני פנסיה כאשר העסק נסגר וכל העובדים פוטרו

כל אלו הינם פיטורים תקניים שמוכיחים כי היו סיבות רלבנטיות לפיטורי העובד לפני פנסיה וגילו לא היה שיקול בפיטוריו.

מהו גיל הפנסיה במדינת ישראל ומתי פיטורים לפני פנסיה ייחשבו ככאלו?

גיל הפרישה מהעבודה במדינת ישראל נקבע בחוק גיל פרישה.

זהו הגיל שהוגדר בחוק שבו ניתן לפרוש מהעבודה לפנסיה.

נשים- 62 (בהדרגה עולה לפי שנתוני לידה ל 65)

גברים- 67.

גיל פרישת חובה- מעביד יכול לחייב עובד לפרוש ולסיים את עבודתו בגיל 67 (נשים וגברים כאחד).

מקרים מיוחדים בהם הוגדר גיל פרישה אחר מהקבוע בחוק הכללי:

  • הורה שילדו נפטר – גיל פרישה עבורו עומד על 71 שנים
  • אבות שילדם נפטר בשירות צבאי- גיל הפרישה 72
 • כמה דגשים לגיל פרישה לפנסיה שכדאי לדעת!

  • גיל הפרישה שונה בין עובדים גברים לעובדות נשים לפי לשון חוק גיל פרישה.
  • יש הבדל בין פרישת רשות, פרישת חובה או פרישה מוקדמת לפנסיה- לא על כולם יחולו כללי איסור הפיטורים לפני פנסיה.
  • יש הבדל בין החוק הכללי לבין הסכמים קיבוציים או מקומות עבודה מוסדרים בהם יש תנאים מיטיבים לעובדים- לדוגמה גיל פרישה נמוך יותר, או פרישה לאחר השלמת שנות וותק מסוימות ללא קשר לגיל.
  • עובדי שירותי הבטחון, המשטרה, הצבא והשב"ס פורשים לפנסיה בגיל מוקדם יותר לפי ההסכמים בתחומים אלו מכאן שפיטורים לפני גיל פנסיה במקומות אלו ייבחן במשקפיים אחרים לחלוטין מכלל האוכלוסיה.

מה זה פרישה מוקדמת והאם יחולו עליה איסור הפיטורים לפני פנסיה?

פרישה מוקדמת לגמלאות אפשרית מגיל 60 ואילך וישנם ארגונים שמקנים לעובדים בתנאים מסוימים פרישה בגיל מוקדם יותר- לדוגמה עובדי בנקים.

אבל יש לשים לב- קצבת פנסיה תשולם רק אם המעסיק עצמו יקח על חשבונו תשלומים אלו שכן לפי החוק הכללי הקרנות אינן משלמות פנסיה לפני גיל פרישה.

מתי העובד רשאי לפרוש לפנסיה ומתי הוא חייב לפרוש לפנסיה?

נכון למועד כתיבת מאמר זה אוקטובר 2022, עובד גבר רשאי לפרוש לפנסיה בגיל 67 ועובדת בגיל 62- כלומר אם עובד או עובדת מעוניינים לסיים את עבודתם בגיל זה, הם יוכלו לקבל קצבת זקנה ואף פנסיה מהקרנות בהן הם מבוטחים.

ובמצב כזה מה לגבי פיטורים לפני פנסיה?

אם מעסיק מפטר עובד שנתיים לפני גיל הפנסיה והעובד יוכיח כי פיטורים לפני פנסיה אלו ננקטו רק עקב גילו, או גם בגלל גילו – יוכל העובד לזכות בפיצוי כספי עם הגשת תביעה לבית הדין לעבודה.

באיזה גיל עובד יכול לפרוש לפנסיה?

האם עובד שמעוניין לעבוד אחרי גיל הפנסיה מוגן מפני פיטורים בגיל פנסיה?

פסיקות בתי הדין לעבודה קבעו כי עובד שעבר את גיל 67 ועובדת שעברה את גיל 62 המעוניינים להמשיך בעבודתם יודיעו על כך למעסיק והוא צריך לשקול זאת בחיוב ככל שאין מניעה להמשך העסקתם,

כלומר גם עובדים אלו שעברו את גיל הפנסיה מוגנים בפועל מפני פיטורים לפני פנסיה או יוכח שגילם היה שיקול בפיטורים – הם בעצם מוגנים תחת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה למרות שעברו את גיל הפנסיה.

האם יש גיל בו העובד חייב לפרוש?

בגיל 67 יכול המעסיק לפטר את העובד/ת, אולם אם זה ביקש להמשיל לעבוד המעסיק צריך לשקול זאת.

יש לדייק – פיטורים לפני פנסיה הם אמנם לפני גיל פרישה אבל מעסיק שלא ישקול את בקשת העובד להמשיך בעבודתו ויגייס לתפקידו עובד חדש מבלי להתחשב בבקשתו יכול "לחטוף" תביעה על אפליה מחמת גיל!

גיל חובה לפרישה לגמלאות מהו? והאם חלים בו הכללים של פיטורים לפני פנסיה?

בהגיע העובד לגיל 67, בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה, רשאי המעסיק לסיים את העסקתו ובעצם לחייבו לצאת לגמלאות, זאת אלא אם יש הוראה אחרת בחוק או בהסכמים קיבוציים שחלים על העובד ועל המעסיק.

מקורות הכנסה לאחר פרישה מהעבודה – מהם?

קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי

קרנות פנסיה פרטיות או ציבוריות של המעסיק אליהן הופרשו כספים לטובת העובד במהלך עבודתו.

צו ההרחבה לפנסיה שהחיל חובה על כל מעסיק לבטח את עובדיו בקרן פנסיה הוחל רק בשנת 2008, עד אז לא היתה חובה לביטוח פנסיוני עבור עובדים!

האם פיטורים לפני פנסיה מזכים בפיצויים?

   1. פיצויי פיטורים משולמים בכל מקרה של פיטורים ובכל גיל.
   2. עובד שהגיע לגיל פרישה ומבקש לפרוש ייחשב כמפוטר וישולמו לו פיצויי פיטורים מלאים
   3. פיטורים לפני פנסיה או בסמוך לגיל פרישה שנעשו עקב גילו של העובד הם פיטורים מפלים – ויכולים לזכות את העובד בתשלום פיצוי מבית הדין אליו תוגש תביעה.

האם חייבים להעסיק אותי עד גיל פרישה?

פיטורים לפני פנסיה הם אפשריים כל עובד הם לא בגלל הגיל! אין חובה במשק הפרטי להעסיק אדם עובד עד גיל הפנסיה.

במסגרת הסכמים קיבוציים ומקומות עבודה מוסדרים יש הסכמים שאוסרים על פיטורים לפני פנסיה ומאפשרים לעוד לעבוד עד גיל פרישה – למשל עובד קבוע בבנק, בדואר בעיריות וכיוצ"ב.

נתקלת בבעיה של פיטורים לפני פנסיה? כדאי להתייעץ עם עו"ד מומחה דיני עבודה שיבדוק את המקרה שלך.

שים לב! לא תמיד פיטורים לפני פנסיה הם אסורים ויש לבחון כל מקרה לגופו.

רוצים לדעת יותר לעומק על בחירת עורך דין דיני עבודה מומחה? כנסו למאמר הבא

איזה פיצוי יינתן לעובד בגין פיטורים לפני פנסיה?

ראשית כל יש לפנות לייעוץ משפטי מקצועי לבחינת נסיבות המקרה.

לאחריו יוחלט אם לפעול מיידית בהליך משפטי או לפנות אל המעסיק במכתב התראה אשר ינסה להסדיר את הזכויות של הצדדים.

יש לזכור כי אם המטרה שלך היא להמשיך לעבוד הרי שאתה נדרש לפעול במהירות שכן צו למניעת הפיטורים או לחלופין להשבתך לעבודה יכול להיעשות רק בסמוך למועד הפיטורים בפועל.

   1. באמצעות צו מניעה ניתן יהיה למנוע את הפיטורים
   2. באמצעות תביעת פיצויים ניתן יהיה לחייב את המעסיק לשלם פיצוי לא ממוני בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
   3. באמצעות תביעה בביה"ד לעבודה יוכל העובד לקבל פיצוי של 12 משכורות אם עבד זמן ממושך במקום העבודה – ופיצויים על עגמת הנפש שנגרמה לו ואובדן ההשתכרות – כל מקרה לגופו!

פיצויים בגין פיטורים לפני פנסיה

דוגמאות לפסקי דין שעסקו בנושא של פיטורים לפני פנסיה

1. סע"ש 49821-01-16 בת שבע שמחי נ' מוצרי מעברות בע"מ

המעסיק טען כי מדובר בפיטורים על רקע צמצומים .

העובדת בת 63.5 עבדה אצל המעביד מעל 17 שנות עבודה ברצף ולשביעות רצון מעסיקיה.

בית הדין קבע כי לאור גילה של העובדת הרי שהיא נזקקת להגנה על פרנסתה ולכן על המעסיק להוכיח מדוע בחר לפטר דווקא אותה לאחר שנות עבודה רבות ובגילה בסמוך לגיל פרישה.

בית הדין קבע כי טענת המעסיק שהפיטורים הם עקב צמצומים אינה מספקת שכן בהליך כזה של צמצום היה צריך המעסיק לקחת בחשבון את גילה של העובדת והוותק שלה כגורם חיובי להשאיר אותה בעבודה ואפילו במשרה חלקית אם לא מלאה.

העובדה שהמעסיק לא התייחס בפיטורים לפני פנסיה לנזק שייגרם לעובדת וותיקה ומוערכת ונהג בה כאחרון העובדים מצביעה על פיטורים עם שיקולים זרים ופסולים, ואלו אינם תקינים

לעובדת נפסק פיצוי כספי גבוה

2.סע"ש 4701-05-14 לוי – יבמ מדע וטכנולוגיה בע"מ

פסק דין זה עסק בסוגיית היותם של העובדים הוותיקים "יקרים" יותר ולכן הראשונים להיות מטרה לפיטורים.

השופטים קבעו כך לעניין זה במסגרת פסה"ד:

"שיקולים כספיים לא יגברו על עקרון השוויון מכיוון ש"הבטחת השוויון עולה כסף…זהו מחיר שכדאי וצריך לשלמו כדי להבטיח היותנו חברה שומרת זכויות אדם ומכבדת שוויון…"

3.ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי למרות שהעובד שהגיע לגיל פרישה לא עבר שימוע אלא קיבל מכתב על הפסקת עבודתו עם הגיעו לגיל פרישה הרי שאין המדובר בפיטורים לפני פנסיה או על רקע גיל ומדוע?

מכיוון שאין מדובר בפיטורים המחייבים שימוע שכן גילו של העובד ידוע לו ומעסיק, ואילו רוצה העובד להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה הוא צריך היה לפנות אל המעסיק.