עובדת שיצאה לטיפולי פוריות ופוטרה – המעסיקה תפצה ב- 100 אלף ש"ח

עובדות:

העובדת עבדה כמזכירה בחברה במשך שנה ופוטרה לאחר שנעדרה בעקבות טיפולי פוריות תוך שהמנהל צועק לעברה: "קחי את התיק שלך ולכי!"

העובדת תבעה פיצוי על סך 150 אלף ש"ח בגין פיטורים שלא כדין.

לטענת העובדת, לא התקיים הליך שימוע טרם החלטת הפיטורים ולא התקבל היתר מכוח חוק עבודת נשים ומכאן שהפיטורים נגועים באפליה אסורה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

מנגד, טענה החברה כי התובעת פוטרה על רקע חוסר שביעות רצון מתמשך מתפקודה בעבודה. בנוסף, טענה כי העובדת לא הציגה אישור רפואי על טיפולי הפוריות ומכאן שאינה מחויבת בקבלת היתר לפיטורי העובדת.

החלטה:

  • העובדת פוטרה בהודעה בהרמת קול של מנהל החברה, בשיחה שארכה אם בכלל מספר דקות, ולא קדם הליך במסגרתו התבקשה העובדת להתייחס לכוונת החברה להביא לסיום עבודתה.
  • שיחות התראה במהלך תקופת העבודה שהן מטבען חלק בלתי נפרד מיחסי עובד מעביד – אינן תחליף לשימוע.
  • בהתאם לחוק עבודת נשים, למעביד אסור לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה בימי היעדרותה לצורך הטיפול הרפואי וכן 150 יום לאחר סיום טיפולי הפוריות אלא בהיתר ממשרד התמ"ת.
  • אין לקבל את טענת החברה כי העובדת לא הציגה אישור רפואי, זאת מאחר שהחברה ידעה על ההיעדרות הצפויה ולא ביקשו כל אישור על כך, וכן העובדת הסבירה כי לא יכלה להשיג את האישור מראש והציגה אותו מיד עם קבלתו.
  • לאור האמור, קבע ביה"ד כי פיטורי העובדת נעשו בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
  • הפיצוי שנקבע: 100,000 ש"ח + 5,000 ש"ח הוצאות משפט.