סיימת התמחות במשפטים וברצונך לדעת האם אתה זכאי לפיצויי פיטורים?

כאן תוכל לקרוא האם אתה זכאי או לא לפיצויי פיטורים בתום התמחותך!

לפי חוק פיצויי פיטורים, עובד אשר היה מועסק במשך שנה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. כמו כן, גם במקרים בהם עובד הועסק מראש לתקופה קצובה הוא זכאי לפיצויי פיטורים במקרים בהם לא הוצע לו להאריך את חוזה העסקתו.

השאלה הנשאלת היא איך מוגדרת תקופת ההתמחות? האם זהו חוזה לתקופה קצובה? או חוזה למשימה מוגדרת?

הלכת הלפרין דנה בהבדל בין חוזה עבודה למשימה מוגדרת לבין חוזה העסקה לתקופה קצובה.

נקבע כי בין המתמחה ברפואה לבין בית חולים ישנו חוזה עבודה למשימה מוגדרת.

בחוזה עבודה למשימה, מוגדרת ניתן לראות במשימה כמשימה שהושגה, ואיתה מסתיימת תקופת ההתקשרות בין הצדדים. כמו כן חשוב לציין כי החוזה לא היה ניתן לחידוש מעצם מהותו – חוזה העסקת מתמחה.

במקרה זה, נדחתה תביעתו של המתמחה במסגרת סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים.

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – העובד זכאי לפיצויי פיטורים, למרות שלא פוטר אלא אם המעביד הציע לו לחדש את חוזה העבודה, וזאת שלושה חודשים לפני תום החוזה. סעיף זה לא חל על עובד למשימה מוגדרת.

לפי סעיף 41 א' לחוק לשכת עורכי הדין – תקופת ההתמחות במשרד עריכת דין איננה נחשבת לתקופת עבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

במקרים בהם עורך הדין ממשיך לעבוד במשרד בו הוא התמחה ולאחר זמן מפוטר, מחושבים פיצויי הפיטורים ללא שנת ההתמחות.