כל מה שתרצו לדעת על ההפסקות המגיעות לעובדים במהלך יום העבודה.

הפסקות בעבודה

עובדים רבים מבולבלים מעניין זה – מתי הם אמורים לצאת להפסקת אוכל ומנוחה בעבודה והאם הם צריכים להחתים כרטיס ביציאה להפסקה ובחזרה ממנה? ובעיקר – מי משלם על זמן ההפסקה?

במהלך יום העבודה זכאי כל עובד בין אם הוא עובד חודשי שעתי או יומי להפסקה!

זכות בסיסית זו נועדה להבטיח כי העובד יועסק בתנאים הומניטאריים בסיסיים וההפסקה בעבודה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי העבודה.

חוק שעות עבודה ומנוחה 1951 הוא החוק המסדיר את השעות בהן עובד צריך לעבוד או להיות במנוחה שבועית או יומית.

החוק נועד להבטיח לכל עובד במדינת ישראל תנאים מינימאליים של עבודה ומנוחה, ולהגן על העובד מפני עבודה רצופה בשעות ארוכות ובלתי מוגבלות אשר עשויה להוביל לשחיקת העובד בהיבט הפיזי והנפשי כאחד.

בכל כמה שעות עבודה מגיעה הפסקה לעובד ומי משלם על ההפסקה?

סעיפי החוק עורכים אבחנה בין סוגי עבודות שונות:

עבודת כפיים – מוגדרת בסעיף 20 לחוק: תינתן לעובד הפסקה בת 3/4 שעה ל-6 שעות עבודה, לשם אכילה ומנוחה. חצי שעה לפחות תהיה רצופה, אם מדובר ביום שישי או ערב חג – משך ההפסקה חצי שעה.

אם העובד יכול לצאת ממקום העבודה – ההפסקה היא על חשבון העובד.

אם העובד מתבקש להישאר במקום העבודה – יראו בהפסקה חלק משעות העבודה ואלו ישולמו על ידי המעביד.

אני עובד בחברה גדולה בה יש הסכם קיבוצי מה חל עליי?

ישנם הסכמים קיבוציים המיטיבים עם העובד ומקנים זכות להפסקה בתשלום, במקומות אלו על מנת לוודא מהם הזכויות, יש לשאול את ועד העובדים מה מגדיר ההסכם הקיבוצי.

אני עובד בעבודה משרדית האם אני זכאי להפסקה?

בעבודות מסוימות שאינן עבודות כפיים, העובד יכול לעבוד שעות ארוכות יותר עד ההפסקה. עובד המועסק שישה ימים – יוכל לקבל את ההפסקה שלו לאחר שמונה שעות עבודה, עובד שמועסק חמישה ימים בשבוע יכול לקבל את ההפסקה לאחר תשע שעות.

מקרה אחר בו מותר לחרוג מהוראות החוק הינו מקומות עבודה בהם עובדים בשלוש משמרות – במפעלים אלו תינתן לעובד הפסקה של חצי שעה רצופה!

אני עומד לפני חתימת חוזה אישי, האם כדאי להסדיר את נושא ההפסקות במסגרת החוזה?

התשובה היא: כן!

ככל ששני הצדדים מסכימים ביניהם על תנאים המיטיבים עם החוק הרי שתנאי עבודתך יהיו נוחים יותר.

אני דתי – וצריך להתפלל האם מגיעה לי הפסקה לתפילה?

לעובד דתי יש זכות לצאת להפסקה מהעבודה לצורכי תפילה – מועדי התפילה ייקבעו תוך התחשבות בדת של העובד ובתיאום עם המעסיק בהתחשב בצרכי מקום העבודה!

אז – מתי יוצאים להפסקה באיזו שעה?

החוק אינו מגדיר את שעות ההפסקה ומותיר את ההחלטה בעניין זה בידי המעביד.

המעביד מחויב לפעול בתום לב בעניין זה ולקחת בחשבון שיקולים סבירים תוך התחשבות בעבודה כי ההפסקה נועדה לאכילה ולמנוחה.