נולד לך ילד? האם ידעת כי במסגרת חקיקת המגן בענייני עבודה – גם אבא יכול לקחת חופשת לידה?

במדינת ישראל ישנה מגמה משמעותית של ניסיון לעגן ערכי יסוד לקידום השוויון התעסוקתי בין המינים. במסגרת כך אנו עדים לחקיקת תיקונים וחוקים המנסים לקדם את השוויון בין המינים – ביניהם גיל פרישה לעובד ולעובדת, חוק שכר שווה ונוספים…

אחד השינויים המעניינים בתחום הינו האפשרות של אב טרי לשהות במחיצת הרך הנולד, ולקחת על עצמו את הטיפול בו במשך חופשת הלידה. כיף נכון? אבל לצערנו האב יוכל לעשות כן רק אם האם תחזור לעבודה… ונשים רבות אינן מוותרות בקלות על תקופה קסומה זו!

התיקון בסעיף 6 לחוק עבודת נשים קובע כי גם גברים עובדים יוכלו ליהנות מיתרונות חופשת הלידה – אולם נקבעו הגבלות ותנאים ליכולתו של הגבר העובד לצאת לחופשת לידה.

התיקון בחוק עדיין קובע כי תקופת חופשת הלידה של האב והאם יחדיו לא תעלה על תקופת חופשת הלידה שהגיעה מלכתחילה לאם לבדה.

הסיבה ברורה – התשלומים בגין חופשת הלידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בהגשת תביעה לדמי לידה, לאחר הלידה, ועל כן הארכת תקופת חופשת הלידה הכוללת של שני בני הזוג עלולה לגרור משמעויות כלכליות לתקציב המדינה!

יש לזכור!
האב יוכל לשהות בבית בחופשת לידה – רק אם האם ויתרה בכתב!

עדיין מדובר בתקופה בה המחוקק מבין כי האם היא זו שעברה הריון ארוך ולידה ועל כן בכדי שתחזור במיטבה לעבודה זקוקה האם למנוחה בבית. אין ספק כי במקרים רבים בשל הנקת הרך הנולד או לידות קשות, ניתוחים קיסריים ותופעות אחרות – האם לא תוכל לוותר אפילו על חלק מחופשת הלידה, שכן זוהי תקופת החלמה והתאוששות עבורה.

למרות זאת – הרי שיש נשים העובדות בעבודות תובעניות ועקב נסיבות בעבודה מעדיפות לחזור במהירה – כאשר מצבן הגופני מאפשר זאת – שכן אחרת הן עלולות להינזק בעבודתן!

התנאים בהם יכול הגבר לקחת חופשת לידה הוגדרו במסגרת התיקון והם:

  1. הגבר העובד יוכל לקחת את חופשת הלידה רק לאחר 6 שבועות מיום הלידה – והסיבה היא שעם כל הרצון הטוב לשוויוניות עדיין האישה שילדה היא זו שנזקקת למנוחה בביתה לאחר הלידה!
  2. גבר יוכל ליהנות מחופשת לידה חלקית רק אם אשתו ויתרה בכתב על זכות זו בשארית חופשת הלידה (אחרי 6 שבועות מיום הלידה) וחזרה לעבודה.

לשון החוק קובעת עדיין כי רק אחד מההורים יוכל לשהות בחופשת לידה והשני ממשיך בעבודתו, זאת בכדי לא להטיל על המשק עול בלתי סביר, שכן התשלומים משך חופשת הלידה מגיעים מהמוסד לביטוח לאומי!

לאן מועברים כספי דמי הלידה במצבים בהם בני הזוג חולקים את חופשת הלידה?

לחשבון הבנק של האישה או חשבון משותף של שני בני הזוג – אין אפשרות להעברת הכספים לחשבון המצוי בבעלות הבעל בלבד!

ילדת ואינך יכולה לשוב לעבודה ולא לטפל בילד עקב מצבך הבריאותי – בעלך יוכל להחליף אותך ולשהות בבית לאורך כל תקופת חופשת הלידה, גם אם לא שבת לעבוד ובכפוף להצגת אישור רפואי מתאים!

אשתך ילדה? מזל טוב אבא – גם לך יש זכויות!

  • אם תחליט לקחת חופשת לידה (במקום אשתך ובתנאי שהיא חוזרת לעבוד), תזכה לקבל דמי לידה בהתאם למשכורתך – כפי שמקובל אצל נשים, זאת בתנאי שתשהה בחופשת לידה לפחות 21 ימים רצופים או יותר.
  • אם אתה שכיר תצטרך לתת הודעה למעביד כי אתה לוקח חופשת לידה, אם אתה עצמאי תצטרך להכריז על הפסקת עבודה למשך תקופת חופשת הלידה.
  • אם אשתך לא תנצל את זכותה להארכת חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום בהתאם לתנאים הקבועים בחוק – תוכל אתה לעשות כן!
  • רק בן זוג אחד יכול לקבל דמי לידה בעד כל תקופה ואין כפל תשלומים!
  • בזמן חופשת הלידה שלך – אי אפשר לקרוא לך לשירות מילואים!
אבא, הידעת?
30 יום מיום הלידה – אסור לקרוא לך לשירות מילואים!

יש לזכור כי מטרת השינוי לחוק הינה לעודד גברים עובדים לקחת חלק בנטל המשפחתי, ולאפשר לנשים לשמור על מקום עבודתן במקומות בהן האישה נדרשת לחזור לעבודה תוך פחות מתקופת חופשת הלידה.

אם אתה עובד במקום עבודה, נולד לך ילד ואתה מעוניין לחלוק את חופשת הלידה עם אשתך – פנה למעסיק בבקשה זו, במידה והמעסיק שלך אינו מוכן לתת לך חופשת לידה – רצוי לפנות לעו"ד לשם הסדרת זכות זו!

למרות שמדינת ישראל נמצאת מאחור בכל הנוגע לתקופת חופשת הלידה אותה מאפשר החוק ובמסגרתה ניתנים תשלומים להורים, הרי שניתן לראות בשינוי זה פריצת דרך והתקדמות משמעותית בתחום!

אנו רואים בתיקון החוק מגמה חיובית המעודדת שוויון הזדמנויות מבחינה תעסוקתית לנשים וגברים בישראל מחד, ושוויון מבחינת חלוקת הנטל הביתי מאידך – כך או כך כנראה שבשנים הקרובות נראה יותר ויותר גברים מטיילים עם תינוקות רכים בעגלה במשך שעות היום – וטוב שכך!