בתע"א 8377/05 פלונית נ' אלמונית ואח' נפסק שעובדת שהוטרדה מינית ע"י יו"ר ועד העובדים פוצתה ב – 30,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעתה של עובדת וקבע כי העובדת הוטרדה מינית ע"י יו"ר ועד העובדים באמצעות אמירות חוזרות ונשנות המתמקדות במיניותה.

סעיף 3 (א)(4) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא בין היתר, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

זאת ועוד, סעיף 3 (א)(6)(ג) לחוק קובע כי התייחסויות הנ"ל המופנות לעובד במסגרת העבודה תוך ניצול יחסי מרות, ייחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

בית הדין קבע כי על אף שהעובד לא היה ממונה על העובדת במערכת ההיררכית של מקום העבודה, יש לפרש את הביטוי יחסי מרות בהקשר הרחב, לאור תכלית החוק כמתייחס גם לנציגי ועד העובדים ובמיוחד ליו"ר ועד העובדים.

לעניין הפיצוי לעובדת, משלא הצליחה להוכיח את תביעתה העיקרית הנוגעת למעשים מגונים ומעשי התנכלות על רקע הטרדה מינית, אלא רק את התרחשותן של התייחסויות מילוליות משפילות שהתמקדו במיניותה, נקבע כי הטעם העיקרי לחיוב העובד בפיצוי אינו נסמך על פגיעה בכבודה של המתלוננת, אשר מצידה פגעה גם היא בכבודו כשייחסה לו מעשי הטרדה חמורה, אלא על הצורך לקדם את הערך הכללי של שוויון הזדמנויות בעבודה, החורג ממתחם היחסים שבין העובדים.

היו"ר טען כי יש לדחות את התביעה והכחיש את המיוחס לו בנוסף טען כי התביעה הוגשה מתוך רצון לנקום בו. בית הדין לעבודה מצא לנכון לפסוק לטובת התובעת פיצויים משום שהוכח כי יו"ר הועד נהג להתבטא כלפיה באופן בוטה וגס.

עוד נקבע כי קו ההגנה מלמד יותר על קלות ראש בה התייחס יו"ר ועד העובדים לאמירות בעלות תכנים מיניים הטומנות בחובן השפלה ופגיעה בעובדת.

בסופו של יום, נקבע כי למרות שנדחו תביעותיה של התובעת לפיצויים בגין הטרדות מיניות פיסיות, הרי שקמה זכות לפיצויים בגין הטרדה מינית מילולית שחוותה בעבודה.

בית הדין לעבודה פסק לטובת התובעת פיצויים בסך 30,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.