קיבלת הודעה על פיטוריך וסיום עבודתך?

בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים הרי שהמעסיק צריך לתת לך הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת הוותק של עבודתך…

לאחר שנת עבודה שלמה – יש לתת לעובד חודש הודעה מוקדמת טרם פיטוריו.

האם עובדים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת – זוהי ההחלטה של המעביד, הוא מחליט אם תעבוד בפועל או שתשולם לך תמורת ההודעה המוקדמת ולא תצטרך לעבוד בתקופה זו.

עובד בתקופת ההודעה המוקדמת? מהן הזכויות הסוציאליות שיש לשלם לך בתקופה זו?

  1. שכר עבודה.
  2. התקופה תיחשב כוותק לצורך פיצויי פיטורים.
  3. חופשה, הבראה וכיוצ"ב – התקופה תיחשב לצרכי חישוב זכויות אלו.
  4. הפרשות לפנסיה, גמל והשתלמות ככל שהיו קודם ההודעה על הפיטורים.
  5. יחסי העבודה נמשכים בין הצדדים – זכויות וחובות!

משלמים לך תמורת הודעה מוקדמת ואינך עובד? יחסי העבודה נותקו מיידית? מה ישולם לך?

תשולם לך תמורת הודעה מוקדמת בלבד – שכר אותה התקופה

היות ויחסי העבודה נותקו – נפסקה צבירת כל הזכויות הסוציאליות!