במידה ובמקום עבודה לא חל הסכם קיבוצי\צו הרחבה\חוזה אישי\נוהג הקובע את זכאות העובד "לימי שמחה", היעדרות העובד תהא היעדרות שאינה מזכה בשכר עבודה, אלא אם בחר לנכות יום זה מימי החופשה השנתית המגיעים לו.

כאשר מדובר בהולדת בן\בת נקבע בחוק דמי מחלה כי עובד רשאי לזקוף עד 7 ימים בשנה היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים לו בשל הריון ולידה של בת הזוג.

התשלום בגין ימים אלה, יעשה לפי החישוב הרגיל של היעדרות עובד בשל מחלה:

  • היום הראשון למחלה – ללא תשלום.
  • היום השני והשלישי למחלה – 50% מהשכר.
  • מהיום הרביעי – 100% מהשכר.