החלטה על התפטרות ממקום העבודה צריכה להגיע לאחר מחשבה ולאחר ששקלתם היטב את החלטתכם, כיוון שלהתפטרות יש גם השלכות משפטיות ולא רק כלכליות.

המטרה הרשמית של מכתב התפטרות היא ליידע את המעסיק על עזיבתכם הצפויה כדי שייערך בהתאם. כאשר מנסחים מכתב התפטרות ישנם מספר נושאים אשר צריכים להיכלל:

  • הודעה רשמית על הפסקת העבודה מצדכם לצורך מתן הודעה מוקדמת כמחויב בחוק.
  • פרטים טכניים אשר יהפכו את ההתפטרות לרשמית, כמו מועד סיום העבודה.
  • הכנסת נימה אישית שתיצור אווירה חיובית.

להלן דוגמא למכתב התפטרות

(תאריך)

לכבוד: ________(שם המעסיק)

הנדון: סיום עבודה

בהמשך לשיחתנו אני מודיע על סיום עבודתי בחברה.

ברצוני להודות לכם על היחס האישי וההזדמנות שניתנה לי לעבוד בחברתכם, על כך שנתתם לי מקום לגדול ולהתפתח כאדם וכאיש מקצוע. (או כל סיבת התפטרות אחרת)

מועד סיום העבודה יכנס לתוקף החל מיום _______ לאחר סיום ימי ההודעה המוקדמת כמחויב בחוק.

בברכה,
_________(שם העובד)