עבדת בחברה וקיבלת תביעה מהמעסיק שלך במהלך העבודה או אחרי שסיימת לעבוד?

אין סיבה להיכנס ללחץ – אבל יש לתכנן את המהלכים המשפטיים שלך באמצעות עורך דין לדיני עבודה.

אילו תביעות יכול המעביד שלך להגיש כנגדך?

תביעות כספיות – בטענה שמעלת בכספים או קיבלת תשלומים ביתר שלא מגיעים לך.

תביעות על הפרת תחרות, סודיות או גניבת לקוחות – כשאתה עובד וחתום על הסכם סודיות
או אי תחרות המעביד יכול לתבוע אותך אם ניהלת עסק עצמאי מקביל, קיבלת תשלומים מלקוחות שאינם בתוך שכרך, פנית ללקוחות או לספקים והפנית אתם למתחרים וכיוצ"ב.

לאחר סיום העבודה- אם עברת לעבוד בחברה מתחרה באותו התחום ו"לקחת" איתך לקוחות או גרמת נזק כלכלי- המעסיק יכול להגיש כנגדך תביעה.

תביעות על הפרת אמונים או אחריות נושא משרה- ככל שביצעת תפקיד בכיר בחברה
אצל המעסיק ופעלת באופן לא חוקי או לא אתי לפי כללי הגילדה המקצועית שאתה שייך אליה (רו"ח, עו"ד וכיוצ"ב) המעסיק יכול לתבוע אותך

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

איפה המעסיק יכול לתבוע אותך?

 1. מעסיק יכול לתבוע עובד בגין הפרה של הוראות בעבודה רק בבית הדין לעבודה באזור העבודה או באזור המגורים של העובד אם אין מקום עבודה מוגדר.
 2. המעסיק יכול לתבוע בכל בית משפט אזרחי אם התביעה נוגעת למשל למעילה בכספים או הפרת הוראות חוק פלילי.
 3. המעסיק יכול להגיש תלונה במשטרה- ואז ככל שיש עבירה פלילית ייתכן כי

איך מתנהלת תביעת מעסיק בבית הדין לעבודה?

 1. כשאתה מקבל כתב תביעה נשלחת אליך הודעה על כך שנפתח נגדך הליך- שים לב לא להתעלם מהודעה זו.
 2. בהודעה יהי מפורט תוך כמה זמן עליך להגיש כתב הגנה.
 3. כתב הגנה הוא העמדה שלך, הוא מפרט את הטענות שלך- מה יש לך לומר כנגד התביעה שהגיש המעביד.
 4. לאחר שתבחר עורך דין לדיני עבודה שייצג אותך, הוא יגיש לבית הדין ייפוי כוח בו הוא יודיע על המינוי שלו ובהמשך כתב הגנה מטעמך לאחר שיתחקר אותך על כל המופיע בכתב התביעה.
 5. לאחר שהוגשו כתב התביעה וכתב ההגנה – ההליך יתחיל להתנהל בבית הדין לעבודה.
 6. במסגרת תביעת מעסיק ישנם הליכי ביניים שונים שנקבעים לפי החלטת בית הדין או דרישות הצדדים- לדוגמה הליים לגילוי מסמכים כליים או ספציפיים, הליכים לזימון עדים ועוד..הכל לפי שיקול הדעת של עורך הדין המנהל את התיק מטעמך.
 7. לאחר מכן השלב הבא הוא שלב ההוכחות- במסגרת שלב זה כל אחד מהצדדים יציג תצהירים מטעמו, וכל עד שנתן תצהיר יגיע לבית הדין לתת עדות וייחקר על ידי עוה"ד של הצד השני.
 8. עם תום החקירות ושלב ההוכחות- ייתן בית הדין אפשרות לצדדים לסכם את הטענות שלהם בכתב או בעל פה (אם מדובר בתיק לא מסובך מבחינה משפטית וללא עדויות רבות).
 9. לאחר מכן- ממתינים עד לקבלת פסק דין

חשוב לציין כי ניהול מקצועי של ההליך על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה כאשר מוגשת כנגדך תביעת מעסיק הוא קריטי שכן ללא ייצוג מקצועי זכויותיך יכולות להיפגע ואתה עלול למצוא את עצמך משלם סכומים גבוהים בגין התביעה.

בכל שלב של ההליך הצדדים יכולים להגיע לפשרה ולהסכים עם סיומו של ההליך בדרך הנראית להם- ואז ינוסחו הסכמי פשרה באמצעות עורכי הדין ויוגשו לבית הדין.

איך מתנהלת תביעת מעסיק?

איך מתנהלת תביעת מעסיק?

מה אם אני לא רוצה שיראו שהיתה כנגדי תביעה?

באופן עקרוני חופש המידע בארץ הוא כלל מוביל בהליכים משפטיים- אולם ככל שעורך דין שמייצג אותך מודע לרצונך ניתן לפעול במגוון דרכים על מנת להטיל חיסיון על ההליך או לערוך הסכמים מחוץ לכותלי בית הדין ולמחוק את התביעה כך שלא תופיע בכלל- גם כאן ייעוץ מקצועי יעזור למיצוי רצונותיך וזכויותיך.

לא קיבלתי את כתב התביעה בכלל ופתאום נשלח אליי פסק דין בהעדר הגנה מה זה אומר?

זה אומר שכנראה לאחר שעבר המועד ולא הגשת כתב הגנה- פנה התובע (המעסיק) לקבל נגדך פסק דין בגלל שלא התגוננת. במקרה כזה כמובן פסק הדין יהיה לטובת המעסיק כי לא הגשת בכלל הגנה.

מה לעשות במקרה של פק דין בהעדר הגנה שניתן נגדי?

לפנות ללא דיחוי אל עורך דין מומחה בתחום דיני העבודה על מנת שיגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ויפעל לייצג אותך ולהגיש כתב הגנה מטעמך.

אפשר בכלל לבטל פסק דין בהעדר הגנה?

באופן עקרוני בתי הדין לא "אוהבים" פסק דין שניתן ללא הגנה ונותנים פסק דין כזה רק כאשר אין תגובה מטעמך, עורך דין מקצועי בתחום ידע לנסח בקש מתאימה שתוביל לביטולו של פסק דין כזה ואז ההליך יתנהל כראוי כפי שמפורט למעלה ותוכל להציג את העמדה שלך.

אפשר בכלל לבטל פסק דין בהעדר הגנה?

אפשר בכלל לבטל פסק דין בהעדר הגנה?

המעסיק הגיש כנגדי תביעה אבל יש לי גם תביעה כנגדו מה עושים?

במקרה הזה על עורך הדין שבחרת להגיש במקביל לכתב ההגנה מטעמך גם כתב תביעה שכנגד- כלומר אתה מתגונן בפני מה שהמעסיק כתב נגדך וגם לתבוע אותו.

יש לשים לב שחובה להגיש את המסמכים האלו יחד- וכך התביעות ההדדיות יתנהלו במקביל.

האם חובה לשכרו עורך דין להליך בבית הדין לעבודה?

החוק קובע כי בבית הדין לעבודה אין חובת ייצוג- כלומר לא חייבים עורך דין אבל אין כל ספק שאדם שאינו מקצועי בתחום לא יכול למצות את זכויותיו ללא ייצוג מתאים במיוחד בתביעת מעסיק שהוגשה כנגדך.

אם נקבע בפסק דין כי אני צריך לשלם למעסיק שלי סכומים תוך כמה זמן אני מחויב בתשלום?

באופן עקרוני תשלומי פסק דין הינם תוך 30 יום ממועד שניתן פסק הדין. כמובן שעורך דין מטעמך יכול לפעול מול הצד השני ולסייע בתשלום בתשלומים או בדחיית התשלום כך שתוכל להיערך בהתאם.

מה לעשות אם המעסיק תובע אותך

מה לעשות אם המעסיק תובע אותך

אם אני לא משלם סכומים שנפסקו כנגדי בפסק הדין?

הצד השני יכול לפתוח כנגדך בהליכי הוצאה לפעול וגבייה- אז הריביות יהיו גבוהות מאד לתשלום ועלולות לחול סנקציות נרחבות- צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים על חשבונות וכו'..- לא נעים בכלל!

קיבלת תביעת מעסיק כנגדך- כדאי שתפנה לייעוץ מקצועי.