• שכר מינימום קובע רצפת שכר מסוימת ממנה אסור למעביד לרדת.
  • חוק שכר המינימום נועד להבטיח שהעובד לא ינוצל ע"י המעסיק, וכי העובד יוכל להתפרנס בכבוד מעבודתו.
  • עובד אינו יכול לוותר על זכותו לשכר מינימום ולהסכים לתשלום מופחת.

שכר המינימום הינו 47.5% מהשכר הממוצע נכון לתאריך 1.4 של כל שנה ומשתנה בהתאם לזאת.

עובד שמלאו לו 18 ומועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום החודשי\היומי\שכר לשעה.

עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב בהתאם לחלקיות משרתו.

החל מאוקטובר 2012 שכר המינימום החודשי הינו 4,300 ש”ח.

שכר לשעה הינו 23.12 ש”ח.

שכר יומי (ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב לפי שעה)

  • עובד שעובד 5 ימים בשבוע: 198.46 ש"ח.
  • עובד שעובד 6 ימים בשבוע: 172 ש"ח.

שכר מינימום לנוער: