חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי ויומי תעשה לפי חלקיות המשרה לאורך כל תקופת ההעסקה

02/2018

ע"ע 2635-01-15

ביה"ד הארצי קבע הלכה חדשה לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי והחיל אותה בפסיקתו על עובדים יומיים.

במסגרת ערעור שהוגש לביה"ד הארצי, נקבע על ידי ביה"ד כי יש להחיל את החישוב גם בחישוב השכר לחישוב פיצויי פיטורים של עובד יומי, במקרה בו "…שכרו שולם על בסיס ימי עבודה, ככל שלא הועסק בהיקף קבוע אלא בהיקף משתנה".

פס"ד סנונית היווה במשך שנים את ההלכה המרכזית לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי, אולם ביוני 2017 שונתה ההלכה באמצעות פס"ד שלך ביה"ד הארצי, ונקבעה תחתיה שיטת חישוב חדשה.

השיטה החדשה קבעה חישוב השכר לתשלום פיצויי פיטורים לעובד שעתי ייעשה לפי חלקיות המשרה המשתנה לאורך כל תקופת עבודתו, ולאו דווקא בשנת עבודתו האחרונה.(קרי; יש לקחת בחשבון את חלקיות המשרה לאורך כל תקופת העבודה בניגוד להלכה הקודמת בה נלקחה בחשבון חלקיות המשרה בשנת העבודה האחרונה בלבד).

ביה"ד קבע כי הדרך הנכונה לחשב את השכר של עובד המקבל את שכרו על בסיס מספר שעות עבודה ועובד בהיקף שעות משתנה מחודש לחודש, היא בהתאם לתקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים, ולא לפי תקנה 9 כפי שהיה נהוג עד אז.

בית הדין הארצי הסביר בזמנו שחישוב פיצויי הפיטורים באו]ן זה (כפי שנקבע בהלכה ביוני 2017) מבטיח כי : "פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע תוצאה שבמקרה מסוים עלולה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד". (כפי שעלול לקרות אילו יתייחסו רק לחלקיות המשרה בשנה האחרונה).