בית הדין האזורי קבע – לפי עיקרון רצף הזכויות בחילופי מעבידים יש לראות את כל תקופת העבודה באותו מקום עבודה כתקופת עבודה רצופה לעניין מתן הודעה מוקדמת.

בעניין זה, דן ד"מ 4113/09 נורית דבוש ו 28 אח' נ' מנעולי אחזקות 2005 בע"מ.

עובדות המקרה:

29 עובדים הועסקו ע"י הנתבעת מנעולי ירדני אחזקות 2005 בע"מ עד ליום 1.1.2008, אז נמכרה החברה ופעילותה הועברה לחב' אסטרון עבודות הנדסיות בע"מ.

החברה שלחה לכל העובדים מכתבי פיטורים והודיעה להם על הפסקת העסקתם אצלה, עקב תהליך המיזוג ורכישתה.

העובדים המשיכו את עבודתם החל מתאריך זה באופן מיידי אצל החברה החדשה, אך חלקם סיימו את העסקתם. העובדים קיבלו פיצויי פיטורים מהחברה.

העובדים הגישו תביעה כנגד החברה לבית הדין האזורי לעבודה במסגרתה עתרו לתשלום דמי הודעה מוקדמת בהתאם לגובה שכרם ותקופת עבודתם בחברה.

השאלה המרכזית שעמדה בפני בית הדין האזורי לעבודה הייתה האם בעת חילופי מעבידים, בסיטואציה בה עובדים ממשיכים את עבודתם אצל המעביד החדש, זכאים העובדים לתשלום דמי הודעה מוקדמת.

בית הדין האזורי לעבודה בת"א יפו פסק:

  1. הרציונאל של מתן הודעה מוקדמת לעובד הוא לאפשר לעובד להיערך לפיטורים ולחפש מקום חלופי, ומקום שבו לא ניתנה ההודעה בפועל, על המעסיק לשלם לעובד את תמורתה.
  2. בפסק דין מנחה של בית הדין לעבודה ע"ע 1363/02 דינה חזין ואח' נ' תנופה שירותים כ"א אחזקות 1991 בע"מ ואח' נקבע כי: העובדות אינן זכאיות לדמי הודעה מוקדמת משום שהמשיכו לעבוד אצל המשתמש ברצף ולא היו זקוקות לדמי הודעה מוקדמת על מנת להתארגן למציאת עבודה אחרת.
  3. בנסיבות המקרה דנן, נימוקי הלכת חזין נכונים ביתר שאת. השאלה האם הוצעה לעובדים הצעת עבודה חלופית אינה רלוונטית, משום שהעובדים פשוט המשיכו ברצף עבודתם באותו מקום עבודה, ולא נדרשו להמתנה בתקופת ביניים או לחיפוש עבודה.
  4. עקרון רצף הזכויות בחילופי מעבידים נועד להגן על הזיקה בין העובד למקום העבודה, ולהבטיח כי זכויותיו של עובד יישמרו גם כאשר מתחלף המעביד באותו מקום עבודה.

לעניין ההודעה המוקדמת ברצף זכויות – נפסק על ידי בית הדין לעבודה, כי יש לראות בעת חילופי מעבידים את כל תקופת העבודה באותו מקום עבודה כתקופת עבודה רצופה לעניין מתן הודעה מוקדמת.

התביעה נדחית, העובדים חויבו לשאת בהוצאות החברה בסך 2000 ש"ח בצירוף מע"מ.