תובעת שפוטרה שבועיים לאחר הלידה מבלי שנתקבל אישור ממשרד התמ"ת לפיטוריה זכתה בפיצוי בגובה 100,000 ש"ח!

התובעת, גננת בגן ילדים, עבדה בגן שלוש שנים. עם הריונה של התובעת היא נתקלה ביחס ציני ומזלזל מצד מעסיקתה ובהערות פוגעניות ומעליבות.

לאורך כל הריונה של התובעת, הערימה מנהלת הגן קשיים על התובעת ולא אפשרה לה אפילו לצאת לבדיקות הריון הכרחיות.

שבועיים לאחר שהתובעת ילדה, נשלח לביתה מטעם הנתבעת – גן הילדים – מכתב המודיע לה על פיטוריה וקובע כי יש גננת מחליפה בגן וכי אין לתובעת מקום עבודה לחזור אליו.

התובעת הגישה תביעה באמצעות משרדנו לביה"ד לעבודה בטענה של פיטורים בניגוד להוראות חוק עבודת נשים – שכן פיטוריה נעשו בתקופה בה היא מוגנת מפני פיטורים ומבלי שנתקבל היתר ממשרד התמ"ת לפיטוריה אלו.

הנתבעת מצדה טענה כי מדובר בגן ילדים וכי המשרה אוישה על ידי גננת אחרת שכן שנת הלימודים כבר החלה.

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א פסק כי למרות שמדובר בגן ילדים הרי מורות וגננות הינן עובדות ככל שאר העובדות וכי הנתבעת היתה צריכה לאייש את המשרה במחליפה זמנית ולא לחתום חוזה קבוע עם עובדת אחרת.

זאת ועוד – ביה"ד העיר במסגרת פסק דינו כי אילו אכן חשבה הנתבעת כי הדבר פועל לרעת ילדי הגן היתה צריכה הנתבעת לפעול כדין ולפנות אל הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת לקבלת היתר לפיטורי התובעת בהיותה בתקופת חופשת הלידה בה אסור לפטרה.

פסק הדין קבע כי הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים המפורטים:

30,000 ש"ח פיצוי בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים.

תשלום שכר בגין 60 יום לאחר חופשת הלידה בהתאם להוראות החוק.

תשלום 30 ימי הודעה מוקדמת בהתאם להוראות חוק עבודת נשים לאחר חופשת הלידה.

תשלום כלל הזכויות הסוציאליות של התובעת – חופשה, הבראה,פנסיה וכו'…עד למועד המותר בחוק הקבוע לפיטורים.

תשלום פיצויי פיטורים בגין התקופה של חופשת הלידה ועוד שלושה חודשים אחריה שהיו אמורים להיספר לתובעת בוותק.