48326-11-11 יעל דרור נ' שניר אפיקי ניהול בע"מ

עובדות:

הנתבעת – חברת שניר אפיקי ניהול (להלן: "החברה") הינה חברת פרטית האחראית על השיווק והמכירות של בתי הדיור המוגן של רשת משען.

מזה כ -11 שנים קשורה החברה בהסכם עם משען המתחדש מידי תקופה.

בשנים האחרונות, החל הוועד המרכזי של עובדי משען לצאת כנגד ההחלטה של הנהלת משען לבצע את עבודת השיווק והמכירות של הדיור המוגן באמצעות החברה, החלטה שעומדת בניגוד לאינטרס של החברה אשר למעלה ממחצית מעובדיה מועסקים בפרויקט משען.

לטענת העובדת, פיטוריה נעשו על רקע פעילות ארגונית, לאחר שארגנה 12 מנהלות שיווק לפעולה משותפת מול הנהלת החברה לשיפור תנאי עבודתן וכאשר ביקשה להביא לקליטה ישירה של מנהלות השיווק כעובדות משען.

מנגד, טענה החברה כי העובדת פוטרה בשל היקף מכירות נמוך ובשל מערכת היחסים העכורה בינה לבין הממונה עליה. בנוסף טענה החברה כי הניסיון לפעול כנגד סיום ההתקשרות שבין משען לחברה מהווה הפרה של חובת תום הלב של העובדת כעובדת החברה.

החלטה:

פעילותה הארגונית של העובדת כללה פגישות משותפות של מנהלות השיווק שהתקיימו ביוזמה. דרישה משותפת שנשלחה לחברה להעלאה משמעותית של השכר ושיפור בתנאים הנלווים, קשר הדוק בין יו"ר ועד העובדים של משען, אשר היה גלוי וידוע להנהלת החברה והתעצם לקראת פיטוריה, ורצון מצד העובדת להיקלט ביחד עם חברותיה לעבודה כעובדת משען – אשר מצא ביטוי פומבי בפניית מנהלות השיווק למנכ"ל משען ארבעה ימים לאחר פיטוריה, אך היה ידוע להנהלת החברה עוד קודם לכן.

ביהמ"ש, לאחר שקילת העדויות שהוצגו לו, הגיע לכלל מסקנה כי הסיבה העיקרית לפיטורי העובדת במועד בו פוטרה הינה פעילותה הארגונית. זאת ונוכח חשיבותה הרבה של הזכות להתארגנות מביאים לכלל מסקנה שלא ניתן להסתפק בפיצוי כספי והסעד הראוי הינו ביטול הפיטורים והשבת העובדת לעבודתה.