עובד לא מגולח? עובדת שאינה עומדת בקוד הלבוש? עובד שגורם מריבות עם עמיתים למשרד?

מהן הסיבות בגינן מעביד יכול לפטר עובד ומהן סיבות אסורות לפיטורים אשר בגינן המעביד חשוף לתביעות?

  • בהתאם להוראות הפסיקה, מעביד חייב לנמק את סיבת פיטוריו של העובד. בשנים האחרונות אנו עדים לתביעות רבות של עובדים בגין עילת פיטורים שלא כדין הטומנת בחובה סכנות ממשיות למעביד לתשלום נזקים בסכומים גבוהים – נזקים מוכחים, ונזקים לא ממוניים- עונשיים.

אז איך אפשר להימנע מתביעות כאלו? ומהן הסיבות שהוכרו בחוק לפיטורי עובד/ת?

העבודה היא חלק חשוב והכרחי מחיינו והיא מספקת לנו פרנסה, מעמד וכבוד. לכן, בעת תביעות בבית הדין לעבודה מייחסים חשיבות רבה לכבודו של האדם במסגרת החלת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק.

לאור הפסיקה, חלה על המעביד מחויבות מוסרית כלפי העובד/ת ולכן מגיע לעובד/ת נימוק מהי הסיבה בגינה מבקש המעביד לסיים את העסקתו/ה.

כדי שמעביד יוכל לפטר עובד/ת, הוא צריך סיבה אמיתית לפיטורים.

אסור לפטר עובד/ת בלי שום סיבה ממשית ובמידה ומפטרים מסיבה כלשהיא היא צריכה להיות מוצדקת ורלוונטית לעניין הפיטורין.

סיבות מוצדקות לפיטורים:

הסיבות הברורות מאליהן לחוסר תפקודו של עובד, חוסר מקצועיות, העובד/ת מאחר/ת ,לא מתפקד/ת בעבודה ,לא מביא/ה תוצאות, כאשר ישנם קיצוצים במקום העבודה או כאשר נגמר חוזה העבודה.

הסיבות הנקובות לעיל הינן סיבות לגיטימיות לפיטורי עובד, במסגרתן יבקש המעביד להצביע האם נהג בעובדים אחרים באותה הדרך, זאת בכדי לוודא כי העובד לא הופלה לרעה.

פשיטת רגל? סגירת העסק? צמצום מחלקה?
אלו כמובן סיבות מוצדקות לפיטורי העובדים!

סיבות שאינן רלוונטיות / מוצדקות ועלולות לגרור תביעות משפטיות מצד העובדים:

מעביד המפטר עובדת בשל מראה חיצוני, מין, גיל, דת, העדפה מינית, צורת לבוש, וכל יתר הגורמים הנקובים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה – אלו סיבות אסורות לפיטורים!

בנוסף, חלים עליך בתור מעביד האיסורים הנקובים בחוק לגבי פיטורי עובדת בהריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה, עובד במילואים או עובד חולה הזקוק לחופשת מחלה ארוכה. בעניינים רגישים אלו יש לפנות לעו"ד טרם מסירת ההודעה לעובד על הכוונה לסיים את העסקתו בכדי לראות כיצד ניתן ולנסות להסדיר את סיום יחסי העבודה ולהימנע מתביעות עתידיות!

אם העובד יוכיח כי החברה נהגה באופן לא שווה כלפי עובדים אחרים, וכי הסיבות שהובילו לפיטוריו לא הובילו לפיטורי עובדים אחרים – אתה עלול למצוא עצמך חשוף לתביעה בגין אפליה!

מעביד יקר – בהודיעך לעובד כי בכוונת החברה לסיים את העסקתו, עליך לדאוג כי:

  1. יש בידיך הוכחות לסיבת הפיטורים הממשית: הערות, התראות, תכתובות…
  2. עליך לזמן את העובד לשימוע טרם פיטורים במסגרתו יוצג כל החומר העומד כנגדו ותינתן לו הזדמנות הוגנת להשמיע את טיעוניו.
  3. יש לשקול לאחר השימוע האם אכן ייכנסו פיטורי העובד לתוקפם או שהעובד ימשיך בעבודתו.
  4. מסירת ההודעה כולל מתן הודעה מוקדמת וגמר חשבון – חובה!
  5. תשלום פיצויי פיטורים וכלל הזכויות הנלוות במועדם בכדי למנוע ריביות גבוהות.