בית הדין האזורי לעבודה קבע – גם בשביתה לגיטימית מלאה אין לחסום כניסתם של עובדים וכלי רכב למפעל.

בעניין זה, דן סק (ת"א) 26811-04-12 חברת אלביט מערכות במד ול"א קרקעי – אלישרע בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

עובדות המקרה:

בזמן שביתתם של העובדים בחברת אלביט וחברות נוספות החליטה הסתדרות העובדים להורות על חסימת שערי המתחם בו הן פועלות, ומכאן הוגשה בקשתן של החברות לבית הדין האזורי לעבודה לאסור על הסתדרות העובדים לחסום את השערים.

החלטות: בקשת אלביט וחברות נוספות התקבלה.

בית הדין פסק כי יש לקבל את בקשת החברות מהטעמים הבאים:

  • איסור על חסימת שער המתחם הינו סעד מידתי שאינו מגביל את הצעדים הארגוניים האחרים במסגרת השביתה.
  • מאחר ובזמן שביתה מעביד רשאי להפעיל את המפעל באמצעות עובדים שלו שאינם שובתים, יש לאפשר את פתיחת שער המתחם.
  • סגירת השער פוגעת בעבודה הסדירה של העובדים בחוזים אישיים ובעובדי הקבלן.
  • סגירת השער פוגעת בעבודה הסדירה של החברות השונות המתחם, להן השביתה כלל אינה נוגעת.
  • פתיחת שער המתחם לא תהווה סעד כנגד השביתה היות והעובדים שכניסתם נמנעת, אינם העובדים השובתים.

מטעמים אלו, בית הדין האזורי אסר על ההסתדרות להורות על חסימת שערי המתחם!