משרד הבריאות פרסם לפני מספר ימים נוהל חדש לרופאים, לפיו מעתה ואילך אין צורך שהמטופל יגיע למרפאה כדי לקבל את אישור מחלה, וכך הוא למעשה יוכל לקבל אישור מחלה מרופא משפחה גם ללא כל בדיקה רפואית.

בהתאם לנוהל – גם רופא מומחה רשאי לתת למטופל אישור מחלה, ולא רק רופאי משפחה ורופאי ילדים כפי שהיה נהוג עד היום.

על מנת לנסות ולמנוע שימוש לרעה באישור מחלה, לא ניתן לקבל אישור מחלה באופן רטרואקטיבי חודש ומעלה לאחר מועד ההיעדרות מהעבודה.

הידעת? הרופא מציין באישור המחלה "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי" וזאת על מנת לשמור על פרטיות העובד

משך תקופת המחלה שתצוין באישור המחלה לצריכה להתאים למצבו הבריאותי של המטופל, והבעיה הרפואית בגינה ניתן האישור תתועד בתיק הרפואי של המטופל.

אישור מחלה רטרואקטיבי – כן או לא?

עקרונית- מותר לרופא לתת אישור רקרואקטיבי אולם משרד הבריאות מבהיר כי יש להימנע מכך!

בשורה קשה למעסיקים – עובדים יכולים לקבל אישור מחלה ללא הגעה למרפאה או לרופא – המעסיקים שממילא נדרשים להתמודד עם מגיפת אישורי המחלה המזויפים שעולה להם מדי שנה הרבה מאוד כסף, יתמודדו עכשיו עם עלייה במספר ימי החלה של העובדים לאור ה"נוחות" של קבלת אישור ללא הגעה כלל לרופא!

יש מגבלות על תקופת האישור? כן – עד ארבעה ימים.

למעט מקרים בהם ידוע על פי התיק הרפואי של המטופל שנדרשים עבורו ימי מחלה נוספים, כמו במקרה בו הוא אחרי ניתוח, אשפוז או הליכים אחרים.

יש לציין שמבחינה רפואית ומערכתית קיים רציונל מובן למתן אפשרות למתן אישור רפואי בלי להגיע למרפאה, שכן עבור אדם חולה הגעה למרפאה רק לצורך קבלת אישור מחלה עשויה להיות אתגר פיזי של ממש. בנוסף הגעתו למרפאה לא רק שחושפת אנשים נוספים למחלה, אלא גם מעמיסה על המערכת ומעכבת את מתן השירות למטופלים אחרים.

אישור מחלה מראש?

כמה רטרואקטיבי ניתן לתת את אישור המחלה? ניתן לתת אישור מחלה רטרואקטיבי לכל היותר עבור החודש הקודם לבקשת המטופל, וגם אז – רק עבור 4 ימי היעדרות מהעבודה.

רופאים רשאים לתת אישור מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. אישור מחלה יינתן לתקופה העולה על 30 יום רק אם הוא מבוסס על המלצות כתובות של רופא מומחה בתחום ההתמחות הקשור למחלה.

בשבוע שעבר' חויב מעסיק לפצות את העובד ב-20 אלף שקל, לאחר שפיטר עובד בזמן חופשת מחלה בתום ניצול כל ימי המחלה שלו.