רוב המעסיקים בישראל יודעים שלא ניתן לפטר אישה בשל הריונה. למרות זאת, רבים משתעשעים ברעיון לפטר את העובדת, כביכול שלא בשל הריונה.

התנהלות זו אינה חוקית, אך גם אינה נדירה במחוזותינו.

הריון מתפרש אצל מעבידים רבים כמחלה שפוגעת בביצועים. מבחינתם מדובר בכוח עבודה שאין טעם להשקיע בו מאחר שלא ברור אם ההשקעה תוחזר – במהלך ההריון עלולות להיות בדיקות רבות ואפילו שמירות הריון, ולאחר הלידה מקום העבודה צריך להישמר לעובדת במשך שישה חודשים. אי לכך, לשיטתם עדיף להיפטר ממנה ולהשקיע בכוח עבודה שיישאר. בדרך כלל התנהלות זו מתאפיינת בסימנים מקדימים. תגובה כעוסה או קרירה של הממונה בשל הריונה של האישה לא צריכה להתקבל אצלה בשלוות נפש, אלא לעורר דאגה. רק מעסיק בור יודיע לאישה שהיא מפוטרת מפני שנכנסה להריון, אם כי לא חסרות דוגמאות לכך בשנים האחרונות. על פי רוב ינסה המעסיק להציג את הפיטורים כאילו נבעו מתפקודה.

עובדת שחוששת מפיטורים בשל הריונה, מוטב שתשים לב להתעוררות של גל תלונות, על פי רוב אנונימי, בסמוך למועד הודעתה. רבים מהמעסיקים יקראו בשלב זה לעובדת לבירור ויחשפו בפניה את ה"תלונות". כשלהאשמות אין שחר, מומלץ לגשת לייעוץ משפטי. אם העובדת ממשיכה בעבודתה כרגיל חרף הריונה, אך חשה כי לפתע מעסיקיה מעירים לה על כל צעד ושעל ומקפידים אתה על קוצו של יוד, הדבר צריך לעורר את חשדה. פעולה זו עלולה לרמז על תיעוד "תלונות" של המעסיק, שיהווה בהמשך הדרך הסבר לחוקיות הפיטורים.

פעמים רבות מנסים מעסיקים להיפטר מעובדת בהריון על ידי פגיעה בתנאיהן. חוק עבודת נשים אוסר על מעסיקים לגרוע משכרה של עובדת בהריון או לשנת את שעות עבודתה, אך לא אוסר להעביר אותה תפקיד. מעסיקים שמעוניינים להישאר במסגרת החוק, יעבירו את העובדת ההריונית לתפקיד זוטר המצטיין בעבודה מונוטונית ושוחקת. תקוותם היא שהעובדת תתפטר מרצונה ותדרוש שיראו בה מפוטרת לכל דבר, בשל הרעת תנאיה. במקרה שכזה, יהיו חייבים המעסיקים לשלם רק את זכויותיה כעובדת, ולא לפצותה על פיטורים בעת ההריון. פעולה שכזו מהווה משחק באש ועבירה על כמה חוקי עבודה, שהעונש בצדם לא פחות מכאיב מהעונש על פיטורי אישה בהריון. במקרה שכזה מומלץ לעובדת להיוועץ בעורכי דין לפני התפטרותה.

יש לזכור שהעילות המוצדקות לפיטורי עובדת בהריון דומות לעילות המוצדקות לפיטורי עובד מן השורה. תפקוד לקוי, עבירות משמעת, גניבה, חוסר התאמה, ונדליזם ועוד יהוו עילה חוקית לפיטוריה. הבעיה מתחילה כשהפיטורים נעשים בשל הריון. סגירת מקום העבודה תהווה עילה מוצדקת לפיטורים גם בהריון, אך במצב של קיצוצים, על המעסיק להסביר מדוע דווקא העובדת בהריון היא זו שקוצצה. כשיחס המעסיקים מתחיל לצרום, מומלץ להיוועץ בעורכי דין. ייעוץ שכזה יאפשר לעובדת לדעת אילו דברים לתעד, אילו מסמכים לאסוף וכיצד לנהוג בתרחישים שונים מול המעסיקים. אישה שהוכיחה כי פוטרה על רקע הריונה, בניגוד לחוק עבודת נשים, והיא – לצורך המחשה – בחודש הרביעי להריונה ומרוויחה 4,000 שקל בחודש, עתידה לקבל פיצוי של כ – 100 אלף שקלים אם תפנה לבית הדין לעבודה. ככל שמשכרותה של העובדת גבוהה יותר, כך הפיצוי יעלה בהתאם.