פרילנסר – גם אתה זכאי לשימוע לפני פיטורים!

התובע הוציא חשבוניות בכל חודש וכך קיבל את שכר – לאחר סיום עבודתו טען כי בעצם הוא היה עובד שכיר ולא עצמאי

בית הדין בחן את הנסיבות וקבע כי אכן התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים והתובע היה שכיר ותשלום שכרו תחת חשבונית ולא תלוש שכר גרם לו נזק כספי.

הקביעה הייחודית בפסק דין זה – נקבע כי לתובע היה צריך ממילא לערוך שימוע לפני סיום ההתקשרות עמו – למרות שבזמן אמת הוציא חשבוניות!

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לתובע תשלומי זכויות כאילו היה עובד – וחייב את המעביד לשלם רטרואקטיבית הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים ופיצוי בגין חלף הודעה מוקדמת

אבל החידוש האמיתי הוא שהמעביד חויב בתשלום פיצוי על אי עריכת שימוע,

מוע זהו חידוש? כי  לעצמאי / פרילנסר לא עורכים שימוע וכאן קבע ביה"ד כי מעמדו כעובד לכל עניין ודבר גם לעניין שימוע!

בנוסף, ציין בית הדין כי גם אילו לא היו מתקיימים יחסי עבודה בין הצדדים – היה התובע זכאי לשימוע לפני הפסקת ההתקשרות ביניהם מכוח עיקרון תום הלב הקבוע בחוק החוזים..

נקבע כי התובע עבד כאיש מכירות ושיווק,- מדובר בתפקיד שהוא חלק בלתי נפרד מהארגון והעסק.

המבחנים שנבחנו במהלך התביעה – "מבחן הפיקוח", "מבחן ההשתלבות" ו"המבחן המעורב".- נקבע כי הוכיחו שהתובע היה עובד!

ביה"ד קבע כי : "גם אם סברה החברה שלא התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים, הרי שעל פי כללי הצדק הטבעי גם בהפסקת התקשרות שהיתה לתקופה ממושכת, יש מקום לשמוע את נותן השירות".

נקבע בפס"דים רבים כי חובת השימוע קיימת מכוח עיקרון תום הלב שחל על יחסים מכוח חוזה – וחובה זו חלה גם כאשר מודבר בסיום ההתקשרות מול קבלן עצמאי או נותן שירותים.