סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כללים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד.

הסעיף מסדיר את האפשרות שכספי פיצויים המופרשים באופן שוטף לקופה כלשהי יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים.

במצב "הרגיל", עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במידה והיה מועסק שנה מלאה לפחות ובמידה ופוטר מעבודתו. במקרים בהם העובד התפטר (ולא בשל אחד מהחריגים – התפטרות בדין מפוטר) הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

  • מעביד – מוותר מראש על כל זכות לקבלת כספי הפיצויים שהופרשו חזרה לידיו גם במצב בו העובד מתפטר.
  • העובד – מוותר על תחשיב פיצויים על פי החוק (שכר אחרון*שנות עבודה) והכספים שהופרשו לקופה יהוו את מלוא פיצויי הפיטורים בכל מקרה.

יתרונות לעובד:

  • תשלום פיצויי פיטורים מלאים גם במידה והתפטר.

חסרונות לעובד:

  • במידה ויש העלאת שכר, העובד מפסיד בסכום הכללי של הפיצויים שכן בהתאם לסעיף 14 מקבל משכורת על כל שנה ולא לפי משכורת אחרונה.