עסק עצמאי? מעסיק עובדים – יופי! זה אומר שהתרחבת, אבל… להעסיק עובדים זוהי מחויבות גדולה, ואתה עשוי למצוא את עצמך בבעיה כלכלית, אם לא תשלם את זכויות העובדים במועד ועל פי החוק…

אז מהן בעצם החובות שלך בתור מעסיק?

חובותיו של המעסיק מתחילות בעצם כבר עם פרסום המודעה ל"דרושים", דרך ראיון העבודה, קבלה לעבודה, עריכת חוזה העסקה, וכלה בתשלום זכויות העובדים בתקופת העובדה ועם סיומה.

חמשת הצעדים להעסקה על פי החוק:

1. פרסום מודעה ללא אפליית דת גזע מין גיל וכו'…

2. עריכת ראיון קבלה לעבודה ללא אפליה, מבלי שנשאלות על ידי המעסיק שאלות שעשויות להצביע כי המעסיק מעדיף עובדים כאלו או אחרים, לדוגמה – האם את נשואה? כמה זמן? כמה ילדים יש לך? מה אתה עושה בשירות מילואים? כמה ימים בשנה את עושה מילואים? וכד'… ראיון העובדה צריך להיעשות בצורה מקצועית, תוך בחינת הנתונים הנדרשים לעבודה עצמה, הכישורים החברתיים והמקצועיים וללא משוא פנים.

3. עריכת חוזה עבודה: עם תחילת העבודה, ימלא העובד טופס 101, כרטיס עובד, ויציין את פרטיו האישיים לצרכי מיסוי ותשלומים. בהתאם לחוק הודעה לעובד על תנאי העסקה, תוך מקסימום 30 יום מיום תחילת העבודה יחתמו הצדדים על חוזה העבודה אשר יפרט את כל תנאי העסקת העובד, זכויותיו וחובותיו במסגרת מקום העבודה. במשרדנו נערכים חוזי עבודה מותאמים אישית לתפקיד, תוך התייחסות לחוק שעות עבודה ומנוחה, החתמת כרטיס נוכחות, תשלומי שעות עבודה נוספות, חגים, ועבודה במנוחה השבועית.

רצוי שהחוזה יעשה באופן מפורט ומותאם לתפקיד. לא בכל התפקידים ניתן לפקח על שעות העבודה של העובד באמצעות כרטיס נוכחות. ישנם עובדים ששכרם מבוסס על עמלות ושכר יסוד – במקרים אלו, יש לערוך את החוזה בצורה המתאימה, בכדי שעם סיום יחסי העבודה – לא יהיו לעובד תביעות להכליל את העמלות כחלק מהשכר הקובע לפיצויים ועוד…

עריכת חוזה עבודה יסודי ומותאם לתפקיד תמנע בעתיד בעיות רבות, תביעות ודרישות כספיות מצד העובד, ותבסס יחסי עבודה טובים בין הצדדים תוך תיאום ציפיות הצדדים!

קישורים מומלצים:

4. תנאי עבודה: במסגרת יחסי העבודה בין הצדדים, מחויב המעסיק לדאוג לעובד לסביבת עבודה נוחה ומותאמת לתפקידו, תוך מתן גישה נאותה למאגרי מידע מקצועיים, שמירה על יחסים תקינים בין העובדים לבין עצמם וטיפול בבעיות בין העובדים – דוגמת הטרדה מינית, השפלות ואח'…

במסגרת כך, ידאג המעסיק לשלם לעובד את כל זכויותיו במועד – תשלום שכר עד 9 לכל חודש, תשלומי חגים, שעות נוספות, נסיעות, דמי הבראה, שעות שבת ושעות חג, ימי מחלה וכד', כמוכן, יערוך את תלושי השכר של העובד בהתאם להוראות החוק וייתן לידיו את כל תלושי שכרו מדי חודש בחודשו ועוד…

קישורים מומלצים:

התפטרות עקב אי תשלום זכויות סוציאליות

פיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים

5. סיום יחסי העבודה: עם סיום יחסי העבודה בין אם בהתפטרות ובין אם בפיטורים, על המעביד לדאוג כי כל המסמכים הנוגעים לסיום עבודתו של העובד ימסרו לידיו בצורה מסודרת, כולל התשלומים לגמר החשבון. המעביד יערוך גמר חשבון מסודר, ימסור לעובד מסמך המפרט את תפקידו ותקופת עבודתו במקום העבודה, ובמידת האפשר, ימסור לידי העובד מכתב המלצה.

במסגרת פיטורי עובד, ידאג המעביד לערוך לעובד שימוע, למסור לידיו את כל החומר הנוגע לשימוע וסיבת פיטוריו, וישלם לעובד את כל הזכויות על פי חוק פיצויי פיטורים.

ניתן גם להחתים עובדים המקבלים תשלומים עם סיום יחסי העבודה על טופס ויתור.

מיותר לציין כי מותר לפטר עובד רק מסיבות אמיתיות ומקצועיות, ואין לפטר עובדים עקב היעדרות, מחלה, הריון, מילואים או מסיבות עלומות…