במקרה של פרישה מהעבודה, מחויב המעביד למסור לעובד טופס 161 מלא על ידו, בכל הפרטים הנדרשים, על מנת שהעובד יוכל להציג טופס זה בפני רשויות המס במדינת ישראל ולקבל את המגיע לו.

טופס זה משמש לידיעת המעביד והעובד לעניין גובה המס שנדרש העובד לשלם על מענק הפרישה או פיצויי הפיטורים המשולמים לו.

במקרה של מות העובד – יועבר הטופס המדובר אל שאריו החוקיים/יורשיו של העובד.

יש לשים לב למילוי נכון של הטופס כגון: מי המשלם, ומה סוג התשלום (שחרור מקופת גמל, תשלום ישירות על ידי המעביד, תשלומים מכמה גורמים שונים וכו'…)

למעבר להנחיות רשות המיסים בישראל למילוי טופס 161 – לחץ כאן

במקרים בהם פרישתו של העובד ממקום עבודתו היא עקב פטירתו – ימלאו שאיריו של העובד בנוסף על טופס 161, 161א, את טופס 161ב הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות.

לטופס זה, יצרפו השאירים את כל המסמכים המשפטיים המעידים כי הם היורשים – צו ירושה ואחרים שיניחו את דעתו של פקיד השומה, כלומר מסמכים המעידים כי הם זכאים לכלל התשלומים עקב סיום עבודתו של העובד.