עובדים שעומדים בפני פיטורים, נמצאים במצב לא נעים מבחינה תעסוקתית, כלכלית ולעיתים קרובות גם חברתית.

למרות הקושי במצבים אלו, יש לבדוק היטב את הזכויות שמשלם המעביד, בכדי להיות בטוחים שכל התשלומים בוצעו, שכן במקרים רבים המעביד מבקש מהעובד לחתום על טופס ויתור לפני תשלום פיצויי פיטורים, וזאת בכדי למנוע מצב בו העובד יתבע את המעביד על תשלומים נוספים.

מעבידים רבים מוצאים בכך דרך להתחמק מתשלומים מלאים לעובדים, אולם מעסיקים אחרים רק מחפשים דרך לשמור על עסקיהם ולמנוע תביעות סרק ולוודא כי הכל שולם.

מצ"ב נוסח של טופס ויתור והסכמה אשר בדומה לו מבקשים מעבידים להחתים את העובד המפוטר – שימו לב עובדים – לפני החתימה על הטופס אנא וודאו כי קיבלתם את כל זכויותיכם!

להורדת טופס קבלה וסילוק לחץ כאן