חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – איסור אפליה במקום העבודה

החוק נכנס לתוקף בשנת 1988 וכיום נקרא: "חוק הזדמנות שווה בתעסוקה".

החוק נחקק במטרה להגן על זכויות עובדים, ולא מאפשר למעסיקים להפלות עובד כזה או אחר בתנאי ההעסקה רק בגלל מצב משפחתי או מאפיין סוציו אקונומי כלשהו.

אין להפלות בין מועסקים עקב גיל, מוצא, צבע עור, רקע צבאי או דעות פוליטיות.

כמו כן, יש להשוות את תנאי ההעסקה בין אם העובד מועסק באמצעות חברת משאבי אנוש ובין אם נקלט ומועסק ישירות אצל מעבידו.

עיקרי החוק:

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מכיל סעיפים רבים ובהם חוקים ותקנות המסדירים התנהגות שאינה מפלה בין עובדים במקום עבודה.

מספר דוגמאות לאיסורים ותקנות המופעים בחוק:

פרופיל צבאי:

אין לבקש או לעשות שימוש בפרופיל צבאי של עובד ואין לדרוש ממנו למסור פרטים.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מאפשר הגנה לעובד במידה ויסרב למסור פרטים על פרופילו המבוקש, חריגים למקרה הינם שב"כ ומוסד עליהם לא חל סעיף זה.

בדיקות גנטיות:

בנושא הגנטי מפרט המחוקק ומגדיר את זכויות הנבדק בכל הקשור במידע ובביצוע בדיקות גנטיות.

ישנו איסור על מעסיק לבקש אינפורמציה גנטית ממועמד או מועסק או לדרוש שיבצע בדיקה שכזאת. במידה ומעסיק עבר על החוק, העלה דרישה כזו מעובד והעובד מסרב, יזכה העובד להגנה ולא תיפגענה זכויותיו בתנאי העסקתו, התקדמותו המקצועית או פיטוריו.

העונש אשר נקבע בחוק על עבירה על הוראות אלו הוא שנת מאסר.

הטרדה מינית:

שוויון הזדמנויות בעבודה, ובעיקר השוויון בין המינים, מתייחס לנושא הטרדה מינית ונותן הגנה לעובד אשר סרב להצעות בעלות אופי מיני מצד המעסיק או אחד מנציגיו.

הפיצוי לו יזכה הנפגע ייקבע ע"י בית הדין לעבודה וזה רשאי לפצות את העובד אף אם לא נגרם נזק הנמדד בממון, ולהוציא צו מניעה אם ימצא כי פיצוי לבד אינו מספיק.

מה קורה כאשר חלה עבירה על חוק שוויון הזדמנויות:

עובד אשר חושש כי הוא חשוף לאפלייה העומדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות במקום עבודתו או במהלך היותו מועמד לקבלת משרה מסוימת, מומלץ כי יפנה לעורך דין מנוסה בתחום על מנת לקבל ייעוץ מושכל והגנה מרבית מפני אפלייה שכזו.