העובדת עבדה בחברה במשך חצי שנה עד לפיטוריה.

הודעת הפיטורים ניתנה בסמוך להודעתה על היותה בהריון.

העובדת הינה עו"ד במקצועה שהתקבלה לעבודה בתפקיד רכזת שירות וייעוץ משפטי.

מספר ימים לאחר הודעת הריונה, הודיעה לה מנהלת משאבי אנוש כי החברה מעוניינת לסיים את העסקתה עקב "חוסר כימיה".

בבית הדין טענה החברה כי הפסקת העבודה נעשתה בעקבות חוסר התאמה לתפקיד.

לעובדת הוצעה באותו יום עבודה חלופית בתפקיד מוקדנית במוקד טלפוני.

התפקיד החלופי כלל תיאום פגישות ייעוץ ראשוניות ללקוחות פוטנציאליים.

העובדת שהינה בעלת השכלה משפטית סירבה לתפקיד, אותו מאיישות עובדות צעירות חסרות רקע מקצועי והשכלה.

התובעת טענה בנוסף שבתפקיד החדש שהוצע לה קיימת הרעת תנאים מוחשית הן מבחינת התפקיד עצמו,

הן מבחינת שעות העבודה (מוקדנית עובדת במשמרות)

ובנוסף- בתפקיד שהוצע יש הרעה ממשית מבחינת השכר.

הטענה המרכזית היתה כי יש לראות בהצעה זו כדי לצאת ידי חובה ולא להסתכן בפיטורי עובדת בהריון.

העובדת שלחה מכתב התראה לחברה בו הודיעה כי פיטוריה אינם חוקיים ומחייבים היתר ממשרד הכלכלה שכן היא עובדת כמעט חצי שנה.

טענות העובדת היו לפי הוראות חוק עבודת נשים.

בתגובה לכך הודיעה החברה כי היא מוותרת על ימי ההודעה המוקדמת של העובדת בחברה,

כך העובדת הפסיקה לעבוד יום לפני שמלאה חצי שנה לעבודתה בחברה.

בהתאם לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה – נטל ההוכחה:

כאשר עובד מוכיח כי בהתנהגותו או מעשיו לא היתה סיבה שהובילה לפיטורים,

עובר נטל ההוכחה למעביד ועליו להוכיח כי לא פעל בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק.

תפקוד העובדת במהלך העבודה –

אין מחלוקת כי במועד מתן הודעת הפיטורים החברה ידעה אודות הריונה.

העובדת טענה כי לאורך תקופת עבודתה לא נאמר לה כי לא מרוצים מעבודתה ולא נמסרה לה כל הערה.

יתרה מכך, במכתב הפיטורים לא צוין דבר או חצי דבר בנוגע לתפקודה הלקוי של העובדת.

עבודה חלופית –

הצעת החברה לעבודה חלופית לא יכולה להעיד על כך שהחברה רצתה להשאיר את העובדת!

ההצעה אינה הולמת את כישורי העובדת  ובבחינת הרעה בתנאי עבודתה.

נפסק כי הצעת תפקיד כמוקדנית שירות אין בה רצון אמיתי ממשי להמשיך ולהעסיק את העובדת.

עובדת בהריון לא צריכה להיות חשופה להרעת תנאים פחותה מהרעה מוחשית הקבועה בחוק פיצויי פיטורים.

פיטורים יום לפני מלאות חצי שנה –

השופטים החליטו כי הטענה שהעובדת לא השלימה חצי שנה כי חסר יום אחד – היא חסרת תום לב!

נקבע כי מדובר על טענה המעידה על ניסיון לעקוף את הוראות חוק עבודת נשים.

חוק עבודת נשים מתקיים בתביעה- שכן מדובר ביום אחד לפני השלמת חצי שנה!

סוף דבר – לעובדת נפסקו פיצויים בסך 100,692 ש"ח + הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום 16,000 ש"ח.