מתי התפטרות עובד לרגל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו מזכה בפיצויי פיטורים?

בהתאם לס' 6 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי עובד שנאלץ לעזוב את מקום עבודתו לרגל מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו, יהיה ניתן לראות בהתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים.

"בן משפחה" לעניין סעיף זה יהיה:

  • בן זוגו של העובד, לרבות ידוע בציבור.
  • ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג.
  • הורה של העובד.
  • נכדו של העובד, סבו או הורה של בן הזוג הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

נדרשים שלושה תנאים מצטברים:

  • ממצאים רפואיים.
  • תנאי עבודה.
  • נסיבות המהוות סיבה מספקת להתפטרות.

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה כי העובד התפטר עקב מחלתו מוטל על העובד. העובד נדרש להוכיח באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד בתנאי עבודתו ולכן קיימת סיבה מוצדקת להתפטרותו.

המועד הקובע לבדיקת נסיבות התפטרותו של העובד לרגל מצב בריאותו הוא מועד התפטרותו ולכן תעודות רפואיות ממועד מאוחר יותר לא יתקבלו.

נדרש כי יהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות. כלומר, יש להראות כי הגורם שהביא להפסקת העבודה הוא המניע והביא לתוצאה.