הסכם עבודה עם תחילת העבודה חובה או בחירה?

אין כל דרישה בחוק שמטילה חובה על המעסיק או על העובד לערוך הסכם עבודה בכתב. הסכם עבודה יכול להיות גם בע"פ והוא מחייב את הצדדים בדיוק כמו הסכם בכתב.

יש חובה לתת לעובד הודעה כתובה על תנאי עבודתו!

ניתן ללמוד על הסכמת הצדדים לתנאי העבודה בחוזה בע"פ מהתנהגותם, ובנוסף כדאי ואף רצוי כאשר עורכים הסכם בע"פ שיהיו עדים.

חוזה עבודה בכתב יכול למנוע מחלוקות וקשיים בין הצדדים ואילו הסכם בע"פ עלול ליצור מחלוקות, אי הבנות או חילוקי דעות ולכן חשוב מאוד לעגן את הדברים במסמך כתוב.

כמו כן, גם בחוזה בכתב חשוב שהדברים שכתובים יהיו ברורים ומוסכמים על שני הצדדים.

חשוב לדעת שגם במידה ואין לעובד חוזה עבודה כתוב הרי שלפי חוק תנאי עבודה (הודעה לעובד), ישנה חובה המוטלת על המעסיק להודיע לעובד שלו על תנאי העבודה – מהי תקופת העבודה, מהות התפקיד, תנאי השכר, היקף משרה ושעות עבודה, יום מנוחה שבועי ותנאים סוציאליים, וזאת בתוך 30 יום מהיום שהתחיל העובד לעבוד.

כל התנאים שסוכמו בין אם בע"פ ובין אם בכתב צריכים להופיע בהודעה. אם לא פעל העובד והתריע למעסיק עלול המעסיק להכחיש את שסוכם.

מעסיק עליך לדעת שהעסקה ללא חוזה עבודה עשויה לזכות את העובד בפיצוי במסגרת הליכים משפטיים. בפסקי דין אחרונים נפסקו לעובדים פיצויים בגובה 15,000 ש"ח בגין העסקה ללא חוזה.