הפלה – מצב לא נעים, אבל עוד יותר לא נעים כשעושים לך בעיות במקום העבודה…

עברת הפלה? נוסף על המצב הלא נעים נתקבלת בקשיים ממקום עבודתך? אז מהן באמת הזכויות שלך במצב כזה…?

חוק עבודת נשים התשי"ד 1954 הוא הקובע את תנאי עבודתן של הנשים במשק הישראלי.

במסגרת החוק, נקבעו ההגנות החלות על נשים עובדות בהיותן במצבים רגישים – הריון, חופשת לידה, טיפולי פוריות וכד'…
במסגרת כך קבע החוק מהן הזכויות העומדות לאשה המפילה את העובר במהלך ההיריון.

סעיף 7(א) לחוק קובע כי אשה שעברה הפלה יכולה להיעדר מעבודתה משך שבוע מיום ההפלה, או זמן ארוך יותר לפי הוראת הרופא.

עברת הפלה? צריכה מנוחה בהוראת רופא? מקסימום המחלה שתוכלי לקחת בגין סיבה זו הינה שישה שבועות!

מי משלם על הזמן שאת בבית לאחר שעברת הפלה?

החוק קובע כי אלו ימי מחלה לכל עניין ודבר והתשלום עליהם יהיה כמו התשלום על ימי מחלה, בהתאם לחוק דמי מחלה תשל"ו 1976.

היום הראשון – ללא תשלום.

ימים שני ושלישי – 50% מהשכר היומי.

מהיום הרביעי ואילך – תשלום מלא.

האם מותר לפטר אותך בימים אלו?

חל איסור לפטר אותך בימי ההיעדרות בעקבות ההפלה ואסור אפילו לתת לך הודעה על פיטורים!

הימים הללו אינם חופפים בכל מקרה את ימי ההודעה המוקדמת שצריכים לתת לך!

דנית נשכרה לתקופה של 12 חודש, במהלך תקופת עבודתה הרתה ועברה הפלה כשבועיים לפני תום תקופת החוזה, האם יגיע החוזה לסיומו במועד המקורי?

לא!

סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה כמוהו כפיטורים, ובימי היעדרות לאחר הפלה – אסור לתת הודעה לפיטורים או לפטר, ועל כן החוזה יוארך עד לסיום ההיעדרות בגין ההפלה!