הטרדה מינית בעבודה היא ככל הטרדה מינית אחרת – אסורה בהחלט.

בשנים האחרונות תופעות של הטרדה מינית בעבודה תפסו מקום מרכזי בחדשו ובסדר היום הציבורי.

לצד הצעות חוק וחוקים ליצירת סביבת עבודה ראויה כמו הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, מבין המחוקק ובתי הדין לעבודה כי על מנת לייצר סביבת עבודה ראויה לעובדים יש למגר תופעות "מטרידות" והמובילה בהן היא כמובן תופעת ההטרדה המינית בעבודה.

התפיסה הרווחת היא כי נשים הן הסובלות העיקריות מתופעה של הטרדה מינית בעבודה אולם מחקרים מראים שישנם מקרים לא מעטים בהם המוטרדים הן דווקא גברים.

נכון, עדיין רוב מקרי ההטרדה המינית בעבודה הן כנגד נשים – אולם, יש לזכור כי מהותה של ההטרדה הינה תחושתו של המתלונן.

ייתכן כי העובדה שרוב המתלוננות הן נשים, מעידה על כך שהן מרגישות מוטרדות יותר מגברים כלפיהם נעשית אותה הפעולה ולאו דווקא מכיוון שלא מטרידים גברים.

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד שרון טייץ

מה יכול להיחשב להטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית יכולה להיות מילולית או פיסית, אמירות אסורות ומשפילות הנוגעות למיניותו של האדם או נוגעות לאיברי גוף פרטיים וכמובן נגיעות חיבוקים ונשיקות.

הטרדה מינית של ממונה כנגד עובד/ת – מה זאת אומרת הטרדה מינית בעבודה יחסי מרות?

הטרדה מינית בעבודה יחסי מרות משמעותה שה"בוס" או במילים אחרות הממונה, נוקט בהטרדה מינית בעבודה כלפי עובד או עובדת שמצויים תחת מרותו, כפופים אליו, נשמעים להוראותיו.

האם זה חייב להיות המנהל הישיר? ממש לא.

גם אם מנכ"ל החברה נקט בהטרדה מינית כלפי עובדת זוטרה במוקד הטלפוני – גם כאן מדובר בהטרדה מינית ביחסי מרות.

אז מה ההבדל בחוק ובפסיקה אם יש יחסי מרות או לא?

האם יש הבדל בין הטרדה מינית רגילה בעבודה להטרדה מינית בעבודה ביחסי מרות? בוודאי שיש וההבדל גדול!

כאשר הממונה נוקט כנגד עובד/ת שלו בפעולות שעולות לכדי הטרדה מינית, גם אם יש הסכמה – הדבר אסור, שכן מדובר בניצול הסמכות והמרות של הממונה כלפי עובד/ת שכפופים אליו.

כלומר, החוק והפסיקה מבינים את המצב בעבודה – כאשר המוטרד/ת הם זוטרים יותר הכוח להתנגד לאותו אקט של הטרדה מינית בעבודה ביחסי מרות הוא נמוך מאד, שכן הם דואגים מפני הרעת תנאים או פיטורים, ל"בוס" יש סמכות לפגוע בפרנסה שלהן ולכן אין חשיבות או משקל לעניין של "ההסכמה" של המוטרד/ת.

תוכלי לקרוא עוד על החוק למניעת הטרדה מינית כאן

חובות המעסיק במקרים של הטרדה מינית בעבודה מהן?

כאשר הטרדה מינית מתרחשת במסגרת העבודה חלות גם על המעביד חובות שעליו לבצע בכל אירוע של הטרדה מינית, זאת בניגוד לאירוע הטרדה מינית שאינו במסגרת העבודה.

החוק מחיל על המעסיק חובה ליידע את העובדים על איסור של אירועי הטרדה מינית בעבודה ולנקוט אמצעים למניעת מקרים אלו.

מקום עבודה שיש בו מעל 25 עובדים מחויב בחובות "כבדות" יותר- יש לפרסם את התקנון לכל העובדים! לכן לעיתים אתם רואים בקופת החולים, באוניברסיטה או בבנק תקנונים כאלו תלויים ומפורסמים!

המעסיק חייב לפי החוק להודיע לעובדים מיהו העובד שממונה מטעמו לבירור הטרדות מיניות במקום העבודה – זהו "הממונה על הטרדה מינית בעבודה".

ככל שמקום העבודה גדול יותר- חובות המעסיק רבות יותר, המעסיק חייב ליזום הרצאות ועדכונים על האיסור לביצוע פעולות של הטרדה מינית בעבודה ואף הרצאות או ימי עיון לעובדים בעניין זה – כלומר המעסיק חייב לייצר סביבת עבודה בה מודעים העובדים לאיסור החל עליהם.

לערוך בירור, בפני הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה (עובד שזהו תחום אחריותו למשל מנהלת משאבי אנוש או כל גורם אחר שמונה לכך במקום העבודה),  בכל תלונה של הטרדה מינית בין אם שהוגשה רשמית ובין אם ששמע עליה במקום העבודה.

במסגרת הבירור יישמעו שני הצדדים ויינקטו פעולות מונעות ואף יוטלו עונדים על העובדת המטריד, המתלונן יקבל עותק של פרוטוקול הבירור שנערך וההמלצות לענישה.

עונשים לדוגמה- מניעת קידום, מניעת דרגה, התראה, נזיפה ואף פיטורים במקרים חריגים.

על כל העובדים חלות הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה ובמקומות עבודה שאין בהם תקנון, חל התקנון המצוי – כלומר התקנון שמופיע בחוק.

מעסיק שלא יערוך את הבירור חשוף לתשלום פיצוי על עצם הפרת הוראות החוק החלות עליו.

כלומר, גם אם המעסיק אינו המטריד, ועובדת מתלוננות כי עובד אחר הטריד אותה, הרי שהמעסיק חייב לערוך בירור כי ההטרדה התקיימה במקום העבודה שהוא אחראי בו על יצירת סביבת עבודה הוגנת וראויה.

ויודגש, במסגרת הבירור המעסיק יכול לזמן עדים נוספים או עובדים נוספים ולתחקר אותם לגבי האירועים המופיעים בתלונה.

החובה חלה על המעסיק לקיים את הבירור באופן דיסקרטי ולהגן על הכבוד והפרטיות של כל הצדדים הנוגעים בדבר- נא לא לשכוח שלעיתים מוגשות תלונות שווא!

חובתו של המעסיק לא תמה עם סיום הבירור- המעסיק מחויב להמשיך ולדאוג כי המתלונן לא יפגע שוב וכי מקרים כאלו לא יחזרו במקום העבודה – לכן עם סיום הבירור המעסיק אחראי למלא אחר ההמלצות של הבירור אליהן הגיעה הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה.

במקומות עבודה גדולים לאחר בירור כזה יעשו פגישות לרענון הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית , ישלחו מייל לכל העובדים או יעשו הרצאות בנושא כדי למנוע הישנות המקרה.

מה צריך לדעת על הטרדה מינית בעבודה?

 • דוגמאות לאירועים שהחוק יחשיב אותם כהטרדה מינית בעבודה

  אם מפעילים עלייך לחץ וסחיטה באיומים- למשל פרסום תמונות או אירועים אם לא תסכימי למעשה כזה או אחר בעל אופי מיני.

  כל מעשה מגונה, נגיעות או מעשים חמורים יותר בעלי אופי מיני.

  הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני- בואי איתי למלון, בא לי לעשות לך…

  אמירות שאת מרגישה בהן מבוזה או מושפלת על רקע מיניותך הופעתך או דברים שקשורים למין.

  הפצה של תמונות, סרטונים או הקלטות שיש בהם רמיזות מיניות או נושאים אופי מיני

  הבוס מנצל את העובדה שאת כפופה אליו כדי לנצל אותך מינית!

  עובד או בוס ממונה "מתחילים" איתך שוב ושוב למרות שאמרת שאת לא מעוניינת!


אלו דוגמאות בלבד, אולם כל מקרה לגופו ולצרכי בדיקת ובחינת המצב יש להיעזר בעורך דין מומחה לדיני עבודה והטרדה מינית בעבודה לבחינת המקרה הספציפי.

איך תדעו לבחור בעורך דין דיני עבודה מומלץ? למידע המלא כנסו למאמר הבא

יש מעשה הטרדה מינית בעבודה כלפיך? –  5 טיפים מה עליך לעשות

 1. לברר מי הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה.
 2. להגיש תלונה בכתב אל הממונה בעבודה ובה לפרט את האירוע ואת שם המטריד/ה.
 3. במסגרת הבירור שייערך בין הצדדים יש לספר את הגרסה המלאה לאירוע ורצוי להתייעץ עם עו"ד.
 4. לאחר הבירור יש לבקש את הפרוטוקול של הבירור ואת החלטת המעביד.
 5. להתייעץ עם עורך דין לגבי תביעה אזרחית ותביעת פיצויים כנגד המטריד/ה.

ומתי אפשר להגיש תביעה בבית הדין לעבודה?

נדגיש:

 • המוטרד יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד האדם שהטריד אותו ללא קשר לתלונה בעבודה.
 • המוטרד יכול להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד ללא קשר לתביעה בעבודה

ואז מה לגבי מקום העבודה?

כאשר במסגרת העבודה התרחש אירוע של הטרדה מינית את/ה יכול/ה להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לתשלום פיצויים אם המעביד לא ערך בירור, לא הציג תקנון, לא מינה אחראית להטרדות מיניות במקום העבודה ולא ביצע את החובות המוטלות עליו בחוק.

במסגרת התביעה יש לתבוע גם את המעביד וגם את המטריד/ה שהוא עובד או ממונה במקום העבודה.

גם כאשר יש הטרדה מינית על ידי סוכן ספק או קבלן של המעביד יש להתייעץ עם עורך דין לגבי האפשרות של הגשת תביעה וקבלת פיצויי פיטורים.

מערכת יחסים בהסכמה במקום העבודה?
התאהבת בעובדת? התאהבת בעובד? אתם מנהלים מערכת יחסים תקינה – עדיין יש חובת דיווח!
על העובדים חלה החובה לדווח להנהלת החברה על מערכת היחסים ביניכם מוקדם ככל האפשר.

עורך דין מומחה בדיני עבודה יוכל לייעץ לך על האפשרויות העומדות בפניך בעניין הגשת תביעה ועל גובה הפיצוי שיכול ביה"ד לפסוק לך לפי הנתונים והמקרה לגופו.

מה עושים אם הוטרדת מינית בעבודה?

דוגמאות לפסקי דין בנושא הטרדה מינית בעבודה

 • פרשת בן אשר הינה אחת הפרשות שהתוו את הדרך לפסיקות בתי הדין לעבודה בענייני הטרדה מינית בעבודה, זהו אחד מפסיק הדין הראשונים שניתנו לאחר שהחוק למניעת הטרדה מינית בעבודה 1998 תשנ"ח, עבר בכנסת ונכנס לתוקף.

במסגרת פסק הדין קבעו השופטים את צורותיה של ההטרדה המינית המודרנית בעבודה וכך נקבע:

"מהי אפוא הטרדה מינית? הטרדה מינית היא תופעה חברתית מורכבת. יש לה ביטויים רבים מספור. היא עשויה להתבטא, בקצה אחד של התופעה, בדיבורים בלבד. לעתים הדיבורים נושאים אופי של חיזור מצד אדם אחד אחרי אדם אחר, כשהם משולבים במחמאות, ואפשר שהמחזר אף אינו מודע לכך שיש בדיבורים אלה כדי להטריד את המחוזר. לעתים הדיבורים נושאים אופי של בקשות או הצעות על רקע מיני, והם עשויים להתדרדר עד כדי לחץ ואיומים על רקע זה, כגון איומים בפיטורין מן העבודה. ההטרדה המינית עשויה להתבטא, בקצה השני של התופעה, גם בפגיעה גופנית. לעתים הפגיעה נושאת אופי של מגעים מקריים כביכול, או אופי של ליטוף שאמור להיות נעים, אך אפשר שהיא תגיע כדי עבירה פלילית, למשל: מעשה מגונה או אף אונס. ובין הקצוות של התופעה מצויות צורות רבות של התנהגות ברמות שונות של פגיעה."

 • בפרשת פלונית נגד משרד החינוך סע"ש 21206-06-18 פסק בית הדין לעבודה קנס למשרד החינוך על כך שלא טיפל בתלונה במהירות הראויה והנדרשת וכך נקבע:

"..בשל אי קיום חובות המעסיק בהתאם לסעיף 7 לחוק, לרבות אי מניעת התנכלות על רקע תלונה להטרדה מינית, ואי בירור התלונה אנו סבורים כי יש לפסוק לזכות התובעת פיצויים בסך 50,000 ₪."

 • בפס"ד סע"ש 20-11-20769 פלונית נגד אלכסנדר דדיולין נקבע בעניין הטרדה מינית בעבודה כך לעניין הטרדה של עובדת ביחסי מרות:

"…במספר הזדמנויות במהלך עבודתם המשותפת במקום העבודה, התובע נגע באזורים שונים בגופה של התובעת במהלך עבודתם ובמקום העבודה, ללא הסכמתה. בהתאם למבחן האובייקטיבי התנהגות זאת מהווה מעשים מגונים שחזרו על עצמם מספר פעמים. כמו כן, לפי סעיף 3(א()3 )לחוק הצעות חוזרות בעלות אופי מיני נחשבות להטרדה מינית. במקרה דנן פעם אחר פעם חזר הנתבע והציע לתובעת להיפגש ולקיים עמו יחסי מין, ביקש ממנה שתעזוב את בעלה כי הוא רוצה אותה. אין מחלוקת כי התובעת הראתה לנתבע כי אינה מעוניינת בהצעותיו"…

בהמשך לקביעת בית הדין לעובדה כי המטריד היה ממונה ובכיר יותר מהעובדת נקבע ה"עונש,- הפיצוי הכספי כך:

"… מטרת הפיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק היא לפצות את התובעת על הפגיעה בה ממעשי ההטרדה המינית ואין מצבו הרפואי או הכלכלי של הנתבע כדי להוות שיקול .."

נפסק פיצוי בסך של 150,000 ₪ לתובעת- העובדת שהוטרדה מינית בעבודה.


 • הוטרדת מינית בעבודה ? פני אלינו לייעוץ הכוונה וייצוג משפטי