בפסק הדין הסתדרות העובדים החדשה נ' הבנק הבינלאומי בע"מ, האריך הבנק את תקופת הניסיון של העובדים תוך ניצול חולשת העובדים.

במקרה זה, נחתם בין הבנק הבינלאומי להסתדרות העובדים החדשה וועד העובדים של פקידי הבנק הסכם קיבוצי בו נקבע כי תקופת הניסיון של עובד בנק זמני תהיה שנתיים. אם בתום התקופה עדיין לא ידוע מה יהיה לגבי העובד והאם להשאירו בקביעות או לא, ניתן להאריך את תקופת הניסיון בעוד שנה, ולאחר מכן בעוד שנה אך ורק באישור הוועד.

הוועד בשלב מסוים לא אישר את בקשות הבנק בנוגע להארכת תקופת הניסיון והבנק מצידו פנה באופן ישיר לעובדים ואמר להם שבמקום שיפוטרו יש בפניהם את האופציה להאריך את תקופת הניסיון שלהם לשנתיים נוספות.

ההסתדרות והוועד טענו כי מדובר בהפרה של ההסכם הקיבוצי ע"י כך שהבנק פנה לעובדים להארכת תקופת הניסיון לשנתיים ללא אישורם ולכן פנו לבית הדין בבקשה שיצהיר כי הארכת תקופת הניסיון של העובדים בטלה וכי כל העובדים יהפכו לקבועים.

הבנק מנגד טען שהתקופה עליה סיכמו היא ארבע שנים והאישור של הוועד הינו סמנטי בלבד.

עוד טען הבנק כי לא תמיד ניתן לדעת בסוף תקופת הניסיון האם העובד מתאים או לא לתפקיד ולכן יש לאפשר לו להאריך את התקופה וגם אם ייקבע כי תקופת הניסיון הינה שנתיים, אין להכריז על העובדים כקבועים.

החלטות:

הבקשה התקבלה בחלקה.

נקבע כי הבנק הפר את ההסכם כיוון שפנה לעובדים ללא קבלת אישור הוועד על הארכת תקופת הניסיון של העובדים.

השופטת בנוסף קבעה שגם הוועד לא התנהג כמו שצריך כי במהלך השנים הסכים לכל הבקשות מצד הבנק וכי על הוועד לבדוק כל בקשה לגופה.

עוד קבעה השופטת כי הבנק אינו רשאי לפנות ישירות לעובדי הבנק ועליו לפנות בעניין זה רק לוועד כי עצם פנייתו הישירה של הבנק לעובדים מהווה ניצול חולשתו של העובד. כאשר לעובד מציעים שתי אופציות ברור שיבחר באופציה של להישאר לעבוד.

לגבי קליטת העובדים לקביעות, קבעה השופטת כי דבר כזה ירחיב את זכויות העובדים יתר על המידה.

נפסק כי העובדים שתקופת הניסיון שלהם עומדת להסתיים או הסתיימה, ימשיכו להיות במעמד של עובד בניסיון למשך 120 ימים נוספים, בהם ישקול הבנק אם לקבלם לקביעות או להפסיק בכפוף לעריכת שימוע. עובדים שחתמו על הארכה לאחרונה – תקופת הניסיון תהיה בהתאם להסכם עם הבנק.