מתכנן לצאת לחופש בזמן הקרוב, סיכמת הכל עם המעסיק והוא אישר לך את החופשה… ועכשיו נשאלת השאלה – מה יהיה שכרך בתקופת החופש? האם העמלות שלך ישולמו גם בחופש? האם דמי הנסיעה ישולמו בחופש? מה כן ומה לא… כאן תוכל לקרוא בדיוק אילו רכיבים ישולמו לך בעת חופשתך.

החוק המסדיר את ימי החופש לעובד ואת התשלומים שישולמו לעובד במסגרת חופשה שנתית הינו חוק חופשה שנתית התשי"א 1951.

בסעיף 10(ג) לחוק קובע כי בתקופת החופשה השנתית ישולם "שכר העבודה הרגיל" המשולם לעובד בגין שעות העבודה הרגילות של העובד – אלא אם כן ההסכם הקיבוצי קבע אחרת! (כמובן ובתנאי שהוא מיטיב עם העובד ולא גורע מזכויותיו).

הפסיקה קבעה במהלך השנים במספר רב של פסקי דין מתי יכללו רכיבים כאלו ואחרים בתשלום דמי החופשה. להלן מספר דוגמאות לעניין זה:

עמלות – כן או לא ישולמו בחופשה?

בע"א 300048/98 עובדיה סימן נ' הסתור בע"מ קבע בית הדין הארצי כי פרשנות המונח "כל תמורה" – כולל בתוכו גם את תשלומי העמלות ששולמו לעובד בימי עבודתו – כלומר בתקופת חופשה ישולמו לעובד עמלות מכירה אם שולמו לו במהלך עבודתו!

איך יחושבו העמלות המגיעות לעובד בתקופת חופש? הלא העובד לא באמת "מוכר" בתקופה זו?

בע"ע 3000352/98 נקאש אורן נ' קירבי מערכות מתקדמות לניקוי קבעו השופטים כי יש לקחת בחשבון את ממוצע עמלות המכירה ברבע השנה שקדם לחופשה ולחלק בתשעים (בדומה לחישוב ערך יום חופשה).

שימו לב –
העובדים בתחומי תעשיה ומלאכה…
עליכם חל צו הרחבה הקובע כי כל פרמיה תשולם גם בימי החופשה שלכם!
אך ישנה הגבלה – פרמיה העולה על 30% משכרכם לא תובא בחשבון.

נסיעות ישולמו בחופש או לא?

הכלל אומר – לא נסעת, לא קיבלת… היות ודמי נסיעה משולמים רק במקרים בהם העובד נדרש בפועל לנסיעה למקום עבודתו, בהתאם לעקרון זה לא ישולמו נסיעות בתקופת חופשה!

מלצרים – הטיפים לא ישולמו לכם בחופש, רק שכר הבסיס!

העובדים על בסיס "טיפים" (תשרים), יקבלו בתקופת החופשה רק את שכר הבסיס היות והתשרים ממילא אינם משולמים על ידי המעביד אלא על ידי לקוחות המקום.

שעות נוספות – ישולמו בחופש או לא?

אם אתה מקבל תשלום שעות נוספות גלובלי במקום עבודתך?

בע"ע 74/99 מרדכי אופיר נ' מועצה מקומית נווה מונוסון נקבע הכלל – באמת ביצעת שעות עבודה נוספות בפועל? לא תקבל תשלום זה בזמן החופשה.

לא ביצעת את השעות וזוהי "תוספת פיקטיבית" לשכרך? תקבל תשלום זה בזמן החופשה.

עובד במשמרות? מקבל תוספת מיוחדות למשמרות? האם תקבל אותה בחופש? מה החליט בג"צ בעניין זה?

בג"צ 148/71 בתי הזיקוק בחיפה בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה פסק – השכר הרגיל של העובד יש לפרשו במשמעות של: כל שכר שהיה משולם לעובד אילו היה עובד ולא בחופשה, כל תמורה שהיתה משולמת לו בגין שעות עבודתו הרגילות (כלומר – אם עובד מוצב לעבודה במשמרות באופן קבוע ובמחזורים קבועים), הרי שתוספת משמרות הינה חלק בלתי נפרד משכרו ועליו לקבל אותה גם בעת היותו בחופשה!

חופשה נעימה!