שבת לעבודה מחופשת לידה? המעביד צריך להחזירך לתפקידך הקודם

בית הדין פסק לאחרונה בשני פסקי דין שונים כי עובדת שלא הוחזרה לתפקידה הקודם טרם יציאתה לחופשת לידה תהא זכאית לפיצוי כספי.

  • במקרה הראשון, הוכיחה העובדת את התאמתה לתפקיד בו עבדה טרם יציאתה לחופשת הלידה ולפיכך נטל ההוכחה כי השינוי בתפקיד לא היה נגוע באפליה מחמת הורות עובר למעסיק.נקבע כי המעסיק לא הרים את הנטל המוטל עליו ונפסק לעובדת פיצוי לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בגין נזק לא ממוני בסך 30,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.
  • במקרה השני, לא יכלה העובדת לשוב לתפקידה הקודם כמנהלת פרויקט הן מהטעם שהפרויקט הסתיים והן מהטעם שיחסיה של העובדת עם נציג הלקוח עלו על שרטון.

אומנם, נעשו ניסיונות מצד המעסיקה לשבץ את העובדת בתפקיד שונה, אך נקבע כי מאחר ולא ניתן היה לשלב את העובדת בתפקיד דומה לזה שהועסקה בטרם צאתה לחופשת לידה, ולאור העובדה כי השיבוץ החדש שנמצא עבורה היה זמני, לא ניתן לחייבה לעבוד בחברה כתנאי לקבלת שכר מלא עבור התקופה המוגנת.נקבע שהעובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, בתקופת 60 הימים שלאחר שובה מחופשת הלידה, ונפסקו לה פיצויים בשל נזק לא ממנוי בגין עוגמת נפש בסך 10,000 ש"ח וכן בגין פגמים בהליך השימוע בסך 10,000 ש"ח.