פסיקות בתי הדין ברחבי הארץ בעניין דמי הבראה:

 

 • עובד שפוטר או התפטר והעסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת ייחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה ויהיה זכאי לדמי הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים העובד שנת עבודה מלאה.
 • עובד שפוטר בניגוד לחוק או שלא בתום לב לפני שהשלים שנת עבודה באופן שמנע ממנו להשלים שנת עבודה.
 • פסיקות בעניין תביעות דמי הבראה :

  דמי הבראה מגיעים לעובד אשר השלים שנת עבודה, כך קובע צו ההרחבה שחל על כל עובדי המשק הציבורי והפרטי כאחד.

  למרות זאת במקרים בהם נראה כי הפיטורים נועדו במכוון על מנת להתחמק מתשלום דמי הבראה נפסקו תשלומים אלו גם לעובדים שלא השלימו שנת עבודה מלאה לדוגמה:

  • בית הדין הארצי הכיר בזכאותו של עובד אשר פוטר ללא הודעה מוקדמת בסמוך לתום שנת עבודתו הראשונה לפיצוי בגובה דמי ההבראה. זכאות זו חלה במקרה בו לו המעסיק היה נותן לעובד הודעה מוקדמת בפועל, היה העובד משלים שנת עבודה מלאה במקום העבודה.
  • בתיק עב (י-ם) 2369/07  ציין בית הדין האזורי לעבודה כי אם היה מוכח לו שפיטורי העובד נבעו מכוונה להתחמק מתשלום זכויותיו של התובע, ניתן היה להסתמך על חוסר תום לב בביצוע חוזה העבודה כדי להגיע למסקנה שהתובע זכאי לדמי הבראה, למרות העובדה שלא השלים שנת עבודה.
  • בתיק סעש (ת"א) 2386-07-16 פסק בית הדין האזורי לעבודה , שהעובדת זכאית לדמי הבראה, על אף שעבדה במשך 11 חודשים ושלושה שבועות בלבד, וסיום העבודה היה מספר ימים לפני סיום שנה להעסקתה.