תובע שהפעיל עסק עצמאי משך 25 שנה עבור לקוח אחד וקיבל מכתב הפסקת התקשרות מהיום להיום יקבל פיצוי בסך תשלומי תמורה שנתית

התובע בן 64,  היה בעל חברה בע"מ משך 25 שנה ובמסגרתה סיפק התובע סחורה ללקוח אחד בלבד תחת חשבוניות.

התבצעה פריצה לעסק של התובע, ובמסגרתה הודיע התובע לחברה כי יוכל לחדש את אספקת הסחורה לאחר מספר ימים שישוב לתפעל את העסק, באותו היום שלחה החברה מכתב לתובע כי מאותו היום מופסקת ההתקשרות עמו.

התובע פנה לביה"ד לעבודה בתביעה להכרה ביחסי עובד- מעביד בהתאם להלכת רופא ולתשלום זכויות ופיצויי פיטורים בהתאם לדיני עבודה בישראל.

לחלופין נטען כי אופן הפסקת ההתקשרות אינו עומד במבחני הפסיקה לא ביחסי עובד מעביד ולא ביחסים מסחריים של התקשרות לאספקת שירותים משך תקופה כה ארוכה.

במסגרת מו"מ שניהלו הצדדים והסכם פשרה שנחתם ביניהם זכה הלקוח שיוצג באמצעות משרדנו בתשלום בגובה 12 תשלומי תמורה חודשית ששולמו לו בשנת ההתקשרות האחרונה בסך כולל של 300,000 ₪ .