חופשת הלידה הסתיימה ואת רוצה לחזור לסניף בו עבדת אך מונעים זאת ממך?

הינך זכאית לפיצויי פיטורים והפרשי שכר!

כך קבע בית הדין האזורי לעבודה בדמ"ש 20983-09-10 אסרף נ' אופטיקה מני הפסגה 2008 בע"מ.

עובדות המקרה:

העובדת אשר עבדה באופטיקה מני הפסגה בע"מ יצאה לחופשת לידה. כאשר רצתה העובדת לחזור למקום עבודתה בסניף בו עבדה, נשללה ממנה האפשרות לחזור ובנוסף רצו להעבירה לסניף אחר.

החלטות:

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי השבתה של העובדת לעבודה בתנאים שונים מאלה שעל פיהם עבדה לפני הלידה, דהיינו העברתה לסניף אחר, אינם מאפשרים את חזרתה לעבודה ומהווים למעשה פיטורים.

בית הדין בקביעתו הסתמך על סעיף 9 א' לחוק עבודת נשים.

חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 – מסדיר את זכויות הנשים במצבים שונים בחייהן התעסוקתיים, בין היתר נשים החוזרות מחופשת הלידה.

סעיף 9 א' לחוק עבודת נשים – קובע כי חל איסור על מעביד לשנות את היקף העסקתה או הכנסתה של עובדת עם שובה מחופשת הלידה.

סעיף זה מונע פגיעה בתנאי העסקתן של נשים בתקופה המוגנת על פי דין.

על כן קבע בית הדין האזורי לעבודה כי על העובדת לקבל פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי כספי עבור התקופה המוגנת.