מהן הזכויות הסוציאליות של עובדים עצמאיים?

אבטלה ביטוח לאומי ומס הכנסה:

מי שאחראי וצריך לדאוג לזכויות של עובד עצמאי זה העובד עצמו!

עצמאים חייבים ע"פ חוק לבטח עצמם בביטוח לאומי, התשלום לביטוח לאומי מבטיח ביטוח בריאות בסיסי, מענק לידה, קצבת ילדים וקצבת זקנה.

אך לעומת השכירים, לא יזכו העצמאים לדמי אבטלה וגם לא להשלמת הכנסה.

שכירים זוכים למכסה חודשית ושנתית של ימי מחלה להם ולבני משפחותיהם (מחלות ילדים, מחלת בני משפחה). לעצמאים זה קצת אחרת, מותר להם להיות חולים אך הם אלו שיצטרכו לממן את יום המחלה שלקחו ולא אף אחד אחר.

לגבי דמי חופשה, דמי הבראה ומתנות לחגים עובדים שכירים זוכים לכך ממקום עבודתם אך עובדים עצמאיים צריכים להרוויח אותם בזיעת אפם.

כאשר עובדים שכירים מפוטרים, עומדת להם הזכות לקבל פיצויי פיטורים, לעומת זאת כאשר עסק של עצמאי קורס, הוא זה שצריך להתמודד עם המצב.

אחת הזכויות הסוציאליות המשמעותיות המוקנית לשכירים היא תשלום פנסיה, הביטחון של העובדים לאחר הפרישה, זכות זאת מבוססת בחוק.

לעומת זאת, לעצמאיים אין חוק ספציפי אשר מחייב חיסכון פנסיוני, מה שמותיר ציבור שלם בלתי מוגן.

לכן, בסוף שנת 2009 יצאה הצעת חוק ע"י שר האוצר בנושא הסדר פנסיה לעצמאים, ע"פ ההצעה יחויבו עצמאים ע"פ חוק להפקיד כספים לקרן הפנסיה.