מעביד ראה הוזהרת!! – חדירה לתיבת האימייל האישית של העובד ללא הסכמתו המפורשת מהווה חדירה לפרטיות

בשנת 2011, ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק דין תקדימי בעניינה של טלי איסקוב בו נקבע באופן חד משמעי כי החברה אשר הציגה אימיילים מתיבת הדואר המשרדית של העובדת בכדי לתמוך בטענותיה כי העובדת חיפשה עבודה חלופית עוד טרם פיטוריה, פגעה בפרטיותה של העובדת.

בשורה של הגבלות, נקבע בפסק הדין כי ישנה אבחנה ברורה בין תיבת דואר אישית של העובד דוגמת ג'ימייל או וואלה לבין תיבת הדואר המשרדית המוקצה לו לצרכי עבודתו.

השופטים קבעו הנחיות ברורות למעביד לעניין "שליפת" מידע מתיבת אימייל של עובד וכך נקבע:

  1. על המעביד לנסח מדיניות ברורה בעניין זה שתהיה מופצת לכלל עובדי החברה.
  2. התיבה המשרדית שהוקצתה לעובד – במסגרתה רשאי המעביד לנטר את המידע אולם אם יש בתיבה מיילים אישיים של העובד, המעסיק אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש או לחדור לתכניהם.
  3. תיבה אישית של העובד – אסור למעביד בכל מקרה לנהל פעולות מעקב על תיבה זו או תכניה – ללא צו חיפוש מפורט מבית הדין לעבודה.

עובד – למרות פסקי דין אלו הרי שמדובר בזמן עבודה עליו הנך מקבל תגמול שהוא שכר עבודתך, לכן ראוי וכדאי לא לבצע התכתבויות וסידורים אישיים במהלך יום העבודה.

הפסיקה בעניין זה הינה עדיין בחיתולים ונושא הגלישה האישית והפרטית אינו מוסדר בחוק.

נכנסת למקום עבודה חדש – כדאי שתבדוק מהי מדיניות החברה בעניין גלישה ומיילים!