בית הדין האזורי לעבודה בת"פ 31495-11-11 אלוניאל בע"מ נ' מדינת ישראל דחה את הבקשה לביטול כתב האישום נגד מקדונלדס.

משרד התמ"ת החליט להגיש כתב אישום לביה"ד לעבודה כנגד רשת מקדולנדס ישראל בגין העסקת נערים יהודים בשבת וזאת בניגוד להוראותיו של חוק עבודת הנוער.

בנוסף, מנהל סניף צומת גולני הואשם בהפרת חובת הפיקוח ואי מניעת ביצוע העבירה.

בבקשה לביטול כתב האישום המבקשים (החברה) טענו כי:

  • בהתאם לאמור בסעיף 15 לחוק עבירות מנהליות תובע מוסמך להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת "מטעמים שירשמו". עוד טענו שיש לבטל את כתב האישום כיוון שהוגש ללא כל הצדקה וללא כל טעמים מיוחדים, כפי שדורשת הוראת החוק.
  • הנימוקים להגשת כתב האישום לא נמסרו עם כל חומר החקירה והיה על משיבה לתת למבקשים לעיין ולצלם את החומר.
  • משרד התמ"ת היה יכול להסתפק בקנס ולא להגיש כתב אישום.
  • המבקשים טענו כי מדובר באכיפה בררנית ואסורה בפן הדתי ובגיל בני נוער, כיוון שכתב האישום הוגש רק בגין העסקת נוער יהודי בשבת, ורק כנגד בני נוער שטרם מלאו להם 17.5 שנים.

המשיבה – המדינה טענה:

כי אינה חייבת להעמיד את נימוקיה לעיונם של הנאשמים אם לא ביקשו זאת במפורש.

נוכח אופייה היהודי של המדינה, יחס שונה כלפי בני נוער אינו מהווה אפליה, ובשל משאבים מוגבלים, פעולות האכיפה שהיא נוקטת אינם בגדר אכיפה מלאה.

השופטת עידית איצקוביץ מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, דחתה את הבקשה.

  • משרד התמ"ת העביר את הנימוקים למבקשים טרם הקראת כתב האישום ולכן לא חלה כל פגיעה בזכויותיהם המהותיות, ואין כל הצדקה לבטל את כתב האישום.
  • נקבע כי לאור העובדה שהמבקשים הורשעו בעבירה חוזרת, לא נפל פגם בהחלטת המדינה להגיש נגדם כתב אישום ולא לחייבם בקנס.
  • הטענה בדבר אכיפה בררנית נדחתה. אמנם משרד התמ"ת נוקט אכיפה חלקית ולא מלאה, אך זאת בשל משאביו המוגבלים. עוד טענה כי נוכח אופייה היהודי של המדינה, היחס השונה כלפי בני הנוער היהודים אינו מהווה אפליה, וכי בשל משאביה המוגבלים, המאלצים אותה לפעול בבררנות.