בס"ע 40545-03-12 אס.די.אי אנרגיה והתפלה בע"מ נ' אינה ברוורמן – בית הדין האזורי לעבודה דחה בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד עובדת לשעבר והחברה החדשה אותה הקימה, שעניינו במניעת שימוש או מסירת מידע או כל קשר עסקי אחר הנוגע לזכויות הקניין של החברה ובפרט הסודות המסחריים אליהם נחשפה העובדת במהלך עבודתה בחברה.

עובדות המקרה:

אינה ברוורמן עבדה בחברת אס.די.אי אנרגיה והתפלה בע"מ, חברה העוסקת בייצור אנרגיה מגלי ים, לאחר שסיימה את עבודתה בחברה הקימה חברה חדשה.

החברה בה עבדה הגישה תביעה על כך שהעובדת הקימה חברה אשר פועלת ע"י הטכנולוגיה שלה, וטוענת כי מדובר ב"גזל סוד מסחרי".

העובדת טוענת כי לא מדובר ב"גזל סוד מסחרי" כיוון שהחברה הקודמת בה עבדה לא הצליחה להוכיח את קיומו של הסוד.

במקביל לתביעה העיקרית, הוגשה בנוסף בקשה לצו מניעה זמני אשר במסגרתו בית המשפט התבקש לאסור על העובדת לשעבר להשתמש בטכנולוגיה של מעסיקה הקודם בחברה החדשה.

החלטות:

בית הדין קבע כי החברה בה עבדה העובדת לא הצביעה על דוגמא, תוכנה, פורמולה, נוסחה מסוימת, רשימת לקוחות או תהליך מסוים אשר יש בו כדי לפרט או לתאר מהו הסוד המסחרי אליו נחשפה העובדת.

כן נקבע, כי השימוש בכותרת "טכנולוגיה" אין בה לשמש מטה קסם ההופך את פעילות החברה לסוד מסחרי הראוי להגנה, נקבע כי החברה לא הרימה את הנטל להוכחת אינטרס לגיטימי בר הגנה וחויבה בהוצאות שכ"ט עו"ד העובדת והחברה החדשה בסך 10,000 ש"ח.