המונח יחסי מרות משמש בהקשר של הטרדה מינית בעבודה לאבחנת מקרים בהם המוטרד/ת אינם חייבים הלביע אי הסכמה להטרדה ועדיין האקט עצמו ייחשב להטרדה מינית.
יחסי מרות בין שני צדדים הם יחסים לא שוויוניים – במסגרתם יש לצד אחד שליטה או השפעה על הצד השני, כולל באמצעות יכולת השפעה וסמכות עקיפה או כפיפות ישירה.
הפסיקה במדינת ישראל קבעה כי גם יחסי מין בהסכמה שהם תחת יחסי מרות עשויים להיחשב הטרדה מינית
במקרים שבהם מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר/ה לכפיפ/ה, על הבכיר/ה להוכיח שמדובר בהסכמה אמיתית והדדית – ועדיין מעצם קיומם של יחסי המרות ומעם קיומה של כפיפות או סמכות עשויה מערכת יחסים כזו לחסות תחת הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
אין חשיבות לשאלה מהו מין הבכיר/ה ומהו מין של הכפיפ/ה – מוטרד מינית יכול/ה להיות גבר או אישה ובעל/ת הסמכות יכול שיהיה גבר או אשה

מערכת יחסים  בין מנהל המשמרת במסעדה לבין אחת המלצריות – מהווה מערכת יחסים תחת מרות ועשויה להיחשב כהטרדה מינית

בתי הדין ברחבי הארץ בתביעות הטרדה מינית קבעו כי גם מערכת יחסים מינית בהסכמה בין ממונה לכפיפ/ה עשויה להיכלל במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית, כאשר במערכת היחסים קיים יסוד של ניצול יחסי המרות בין השניים, כלומר שהכפופ/ה רואה במצב כאילו אין לו/ה ברירה, או שעבודתו/ה תיפגע אם לא יסכים למערכת היחסים.

הפסיקה קבעה כי הכפיפות אינה חייבת להיות ישירה וגם ממונה עקיף בדרגה בכירה מהווה "מרות" .

מערכת יחסים בין מפקד בסיס בצבא לאחת המדריכות בצוות מסוים יכולה להיחשב הטרדה מינית או ניצול מרות למרות שאין כפיפות ישירה

ניצול יחסי מרות

נקודת המוצא של הפסיקה היא שכאשר יש יחסי מרות בין הצדדים, הצד הכפוף יירתע מלסרב או להביע אי הסכמתו מהחשש שייפגע שכן הוא תלוי בצד השני.

  • בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לבדיקה האם התקיימו יחסי מרות או לא בין הצדדים:

    • האם קיימים פערי כוח? ככל שפערי הכוח בין הממונה לכפופ/ה גדולים יותר, כך פסיקות ביה"מ נוטות לקביעת יחסי מרות, שכן ברור שקשה להתנגד לדרגה רמה יותר (כגון: רמטכ"ל וחיילת פשוטה).
    • מהו הפרש הגילאים? ככל שיש הפרש גילאים גדול יותר בין הצדדים כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות
    • מהי יכולת ההשפעה של הממונה על הכפוף/ה? ככל שעתידו המקצועי של הכפוף תלוי בממונה וככל שלממונה יכולת השפעה רבה יותר על מעמד הכפוף/ה על המעמד והעתיד של העובד/ת – כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
    • מי הגורם מיזם את מערכת היחסים בין הצדדים? – ככל שהממונה הוא שיזם את מערכת היחסים בין הצדדים, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.