באילו מקרים יש מקום לתביעת לשון הרע ואיך המעסיק יכול להימנע מתביעה כזו?

מה נחשב ללשון הרע?

כל דבר אשר פרסומו עלול להשפיל אדם, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג או לפגוע בהכנסתו.

החוק קובע שפרסום לשון הרע הוא גם עוולה אזרחית שהעובר עליה יחויב לפצות את הנפגע בסכומים משמעותיים, ביניהם פיצוי כללי ללא הוכחת נזק בסכום של כ- 60 אלף שקל, וגם עבירה פלילית, שהעובר עליה צפוי הן לקנסות והן במקרים חריגים למאסר של עד שנה.
על מנת שתתבצע עוולה של לשון הרע, לא די בדבר גנאי, אלא יש הכרח שהדברים יפורסמו.

לפיכך, דברי ביקורת חריפים כלפי העובד לא ייחשבו כהוצאת לשון הרע, אם לא פורסמו ע"י המעסיק.

פסק דין חשוב שדן בנושא לשון הרע בתום יחסי העבודה:

התובע הינו איש שיווק בתחום האלקטרוניקה שפוטר לאחר 10 שנות עבודה.

14 יום לאחר פיטורי העובד הועברה ל 27 אנשי קשר שונים של החברה בחו"ל הודעת דוא"ל מבעלי החברה שבה נכתב – לאחר 10 שנות עבודה עבור הנתבעת, "חיסלנו" את העסקתו של התובע בחברתנו, בשל סיבות שאנו מעדיפים לא לפרט.

מס' חודשים לאחר מכן נשלחה מטעם החברה לנציג של חברה מסוימת הודעת דוא"ל נוספת, שבמסגרתה הודיעו לו אודות סיום עבודתו של העובד בחברה נוכח תפקודו הלקוי.

העובד תבע את החברה בגין הוצאת לשון הרע.

בית המשפט בחן במקרה זה שתי שאלות עיקריות:

  1. האם בדברים שנכתבו בהודעות הדוא"ל אודות העובד יש משום לשון הרע?
  2. האם עומדות לנתבעים ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע?

לגבי השאלה הראשונה, נקבע כי חיסול עבודתו של עובד, ואמירה שלפיה החברה מעדיפה שלא לפרסם את נסיבות פיטוריו, מראים כי הפיטורים נבעו מטעמים שליליים ויוצאי דופן, שבגילויים יהיה בכדי לפגוע בעובד לכן, מדובר בפרסום שיש בו להשפיל את העובד ולבזותו ואף לפגוע בעבודתו.

בנוגע להודעת הדוא"ל השנייה, קבע בית המשפט כי כאן הדברים ברורים אף יותר מאחר שבמילים אחרות נכתב ע"י הנתבעים כי העובד פוטר בשל חוסר יכולתו לעמוד בדרישות משרתו, מאחר והינו "עובד גרוע".

נקבע כי הוכחה טענת העובד שלפיה הפרסום נעשה כדי לפגוע בו.

טענת הנתבעים כי עומדות להם ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע נדחו ע"י בית המשפט, שפסק כי עליהם לפצות את התובע בסך של 70 אלף שקל בגין הפצת דברי הבלע אודותיו וב – 30 אלף שקל עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

האם מותר למעסיק לשעבר למסור מידע שלילי למעסיק פוטנציאלי:

למעסיק לשעבר יש זכות למסור למעסיק פוטנציאלי את כל המידע האמיתי והנכון הידוע לו אודות העובד, גם אם המידע שלילי ופוגע בעובד.

הפסיקה קבעה כי יש עניין ציבורי בכך שמעסיק יוכל לתת חוות דעת אמיתית על עובד לשעבר, ולא ייאלץ להלל ולשבח כל עובד לשעבר שלו מחשש שייתבע בתביעת לשון הרע.

מה בנוגע למכתבי המלצה, האם לשון הרע חל גם שם?

בעיקר בפיטורים אך גם התפטרות, מבקש העובד לקבל ממעסיקו מכתב המלצה.

מכתב ההמלצה משמש את העובד לצורך איתור מקום עבודה חדש, ומוצג על פי דרישה למעסיקים עתידיים ובעקבות מכתב ההמלצה המעסיק הפוטנציאלי של העובד יוצר קשר עם המעסיק לשעבר ומברר פרטים אודותיו.

בעשור האחרון, עסקו בתי המשפט לא מעט בתביעות לשון הרע שהוגשו ע"י עובדים נגד מעסיקיהם לשעבר בגין מכתבי ההמלצה שקיבלו מהם. הטענה המשותפת הייתה שהמעסיק הקודם הוציא דיבתם בפני המעסיק הפוטנציאלי ובכך חיבל באפשרותם להתקבל לעבודתם החדשה. בתי הדין גילו מדיניות קשוחה כלפי מעסיקים שניסחו מכתבי המלצה מטעמם.

מעסיקים חבים חובת זהירות זה לזה ולכן יש לדייק במסירת חוות דעת על עובדים.

מעסיק לא ייחשב כמי שמוציא דיבה אם הוא אומר על עובד לשעבר שאינו מתאים לדעתו לתפקיד כזה או אחר ומביע את דעתו בפני מעסיק פוטנציאלי.

מסירת מידע אודות עובד בעקבות מכתב המלצה לא נחשבת כלשון הרע!!