שעות נוספות הינן שעות עבודה עודפות על התחום שנקבע ליום עבודה.

תחום יום העבודה הינו:

 • במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 6 ימים בשבוע, תחום יום עבודה לא יעלה על 8 שעות.
 • במקומות עבודה בהם מועסקים עובדים 5 ימים בשבוע, תחום יום עבודה לא יעלה על 9 שעות.
 • בעבודה ששתי שעות ממנה לפחות הן בין 06:00 – 22:00 (עבודת לילה) תחום יום העבודה לא יעלה על 7 שעות.

כל שעת עבודה מעבר לתחום זה תיחשב כשעות נוספות.

 • שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות שבועיות.
 • מנוחה שבועית –
  • בדרך כלל 36 שעות שבועיות.
  • אם העובד יהודי המנוחה תכלול את יום השבת ואם לא יהודי בהתאם ליום המקובל על העובד כיום המנוחה השבועי.
  • בהתאם לחוק המנוחה השבועית, המנוחה השבועית של עובדי תחבורה ציבורית, עובדים בבתי קולנוע, בבתי דואר ראשיים בירושלים, תל אביב וחיפה ובמפעלים בהם נעשית עבודה בין שתי משמרות לשלוש משמרות היא לפחות 25 שעות.

גמול שעות נוספות:

ביום רגיל

 • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות שבאותו היום 125% משכר שעת עבודה רגילה.
 • מהשעה הנוספת השלישית שבאותו יום 150% משכר שעת עבודה רגילה.

ביום מנוחה

 • עובד העובד ביום המנוחה זכאי עבור כל שעת עבודה שלו ל- 150% משכר שעת עבודה רגילה.
 • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות שבאותו היום 175% משכר שעת עבודה רגילה.
 • מהשעה הנוספת השלישית שבאותו יום 200% משכר שעת עבודה רגילה.