מהו חוזה העבודה ומה צריך להופיע בו- כללי הזהב לעובד!

 

מטרתו של חוזה עבודה היא להסדיר את הזכויות והחובות של העובד מול המעסיק ולהגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות תוך הקפדה על נושאים בעייתיים כמו אי תחרות, שעות נוספות, שיעור פיצויי פיטורים במקרה של פיטורים\התפטרות, בונוסים וכו.

כל התנאים בחוזה צריכים להיות בכתב תוך הסכמה הדדית על התנאים.

המעסיק נדרש להעביר לידי העובד עותק של החוזה.

בחוזה העבודה נכללים כל התנאים שמקבל העובד אצל המעסיק, ביניהם:

 • פרטי הצדדים: שם העובד, שם החברה בה עובד, ת.ז, מספר עסק.
 • הגדרת תפקיד העובד: הפעולות אותן נדרש העובד לבצע במסגרת העסקתו, היקף העבודה, האחריות המוטלת עליו וכדומה, האם נדרשת תקופת ניסיון.
 • שכר העובד: גובה השכר, ניכויים, צורת ומועד תשלום, פירוט תשלום עבור שעות נוספות וחג, תשלום עבור נסיעות, ימי מחלה, וכדומה.
 • זכויות נלוות: פירוט כלל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד.
 • קיימת אפשרות לכלול סעיפי מגן עבור המעסיק: סעיף אי תחרות הקובע כי עובד אינו יכול להתחרות במעסיק הן בזמן היותו עובד במקום והן לתקופה מסוימת לאחר סיום ההתקשרות ביניהם, התחייבות לעבוד תקופת מינימום אצל המעביד, סעיף שמירת סודיות וכו'.

סוגי חוזי עבודה:

 • חוזה לתקופה בלתי מוגבלת – חוזה עבודה המכיל את תנאי העסקתו של העובד ללא ציון תקופת סיום. סיום החוזה יהיה ע"י פיטורים או התפטרות.
 • חזוה לתקופה מוגבלת – חוזה עבודה המוגבל בזמן. במידה ומדובר בתפקיד שהוא ללא הגבלת זמן, וחוזה העבודה של העובד מתחדש כל חצי שנה-שנה, אזי מדובר בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת.בד"כ מדובר בחוזה המשמש לעובד מחליף, או עובד עונתי. במצב זה, העובד מסיים את תפקידו עם סיום החוזה, והמעביד לא נדרש לפטרו. יש לציין כי מעסיק אינו יכול לנצל חוזה לתקופה מוגבלת על מנת להימנע מצבירת וותק לעובד. במידה ועובד מועסק במשך שנה לפחות תחת חוזה לתקופה מוגבלת והמעסיק אינו מעוניין לחדש עימו חוזה, העובד יהיה זכאי בסיום תקופה זו לפיצויי פיטורים.
 • חוזה למשימה מסוימת – העובד מועסק לצורך מטרה ספציפית. חוזה מעיין זה משמש בדרך כלל בתקופת התמחות של רופא או עו"ד.

הפרת חוזה

חוזה עבודה יכול להיות מופר ע"י מעסיק בדרך של הרעת תנאים, פיטורים ללא הודעה מוקדמת, פגיעה בשכר והפרות אחרות מתוך חוזה העבודה, וכן יכול להיות מופר על ידי העובד בדרך של הפרת סעיף סודיות, אי עמידה בדרישת המעסיק ומילוי תפקידו וכו'.

זכויות קוגנטיות

בהתאם לדיני העבודה וללא קשר לחתימת העובד על חוזה עבודה, יהיה זכאי כל עובד לקבל את הזכויות הקבועות בחוק כגון: שכר מינימום, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, פנסיה וכו'.

עובד לא יכול לחתום כי הוא מאשר לבטל\להוריד חלק מזכויות אלו, סעיפים אלו אינם חוקיים ולכן אינם מחייבים את העובד.

חוזה עבודה יכול רק להוסיף על הזכויות שיש לעובד לפי החוק.

למעסיק אסור להחתים עובד על סעיפים בלתי חוקיים המנוגדים לתקנת הציבור ביניהם:

 • איסור לתבוע את המעסיק בגין הפרת תנאי חוזה.
 • איסור התארגנות.
 • איסור לבצע השוואת תנאי העסקה עם עובדים אחרים תוך גילוי תלוש השכר בפניהם.
 • רישום פיקטיבי של שעות נוספות – הנעשה תוך הכללת השעות הנוספות בשכר החודשי.
 • שינוי וותק העובד בתלוש במצב של החלפת מעסיקים.
 • שינוי חד צדדי בתנאי החוזה.